Alkmaar Centraal


"Sport kan voor de inspiratie zorgen om het leven weer op te pakken", zo vindt Life Goals. Life Goals richt zich op mensen die om welke reden dan ook zijn vastgelopen in het leven. Dak- en thuislozen, statushouders, verslaafden, zwerfjongeren, tienermoeders, ex-gedetineerden of verwarde personen die in de opvang zitten. "Een doelgroep die vaak geen toegang heeft tot het reguliere sportaanbod."

Alkmaar heeft sinds kort een lokale afdeling van Life Goals en de kick-off van die afdeling vond afgelopen zaterdag op de Paardenmarkt plaats tijdens het Willem Braak Toernooi. Het toernooi is vernoemd naar een beleidsmedewerker van de gemeente Alkmaar die zowel in zijn werkzame leven als daarbuiten altijd een grote betrokkenheid voelde bij vooral de kwetsbare burgers in de gemeente. Willem Braak is in 2013 helaas overleden, maar het toernooi draagt nog altijd zijn naam.

Aan het toernooi namen ook teams deel uit de landelijke competitie, waaronder de Nederlandse mannen- en vrouwenselectie die speelden op de Homeless Worldcup in Cardiff. Alkmaar Centraal fotograaf Marco Schilpp maakte een fotoserie die op onze Facebookpagina te vinden is.

SFbBox by casino froutakia

Meer weten over adverteren op Alkmaar Centraal? Bel 072 844 98 48 of mail ons: info@alkmaarcentraal.nl