Alkmaar Centraal


Sinds donderdag is StadswerkSW in het bezit van het PSO 30+ certificaat, een erkenning voor bovengemiddeld sociaal ondernemen. Bij StadswerkSW heeft zeker 30 procent een afstand tot de arbeidsmarkt. "Door deze mensen werk te bieden, draagt StadswerkSW bij aan een betere maatschappij", aldus wethouder Marcel van Zon.

PSO staat voor Prestatieladder Socialer Ondernemen en is een instrument van TNO om organisaties die bovengemiddeld sociaal bezig zijn erkenning te geven. "Met het behalen van het PSO 30+ certificaat, behoort StadswerkSW tot de meest sociale organisaties van Nederland. Zij zijn een echte koploper." licht Yuri Starrenburg van PSO-Nederland toe. "Bedrijven die het belangrijk vinden om sociaal in te kopen, kunnen sociaal ondernemende organisaties dankzij het certificaat veel makkelijker herkennen."

In opdracht van de gemeente Alkmaar voert StadswerkSW onderhoud uit in het groen. Hiermee geeft de gemeente invulling aan de eigen sociale doelstellingen. "Door StadswerkSW opdrachten te verlenen, creëren we banen voor deze mensen. Een win-win situatie dus", stelt een tevreden wethouder van Zon. "Het grootste succes is als mensen op enig moment vanuit StadswerkSW doorstromen naar een reguliere baan."

"Het certificaat opent deuren en geeft erkenning voor de inspanningen die wij verrichten voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Ik ben heel trots dat we de onafhankelijke toetsing succesvol hebben doorstaan. Dit is echt een mijlpaal voor onze organisatie. Dankzij deze certificering kunnen we nog meer mensen werk bieden. En daar gaat het om!", stelt een enthousiaste Willem Kesting, bedrijfsleider StadswerkSW.

StadswerkSW doet niet alleen groenonderhoud, maar ook reconstructies in de openbare ruimte, opruimen van zwerfafval, beheer van afvalbakken, verwijderen van graffiti en onderhoud van sportvelden. Dit doen zij in opdracht van bedrijven, woningbouwcoöperaties en instellingen.

SFbBox by casino froutakia

Meer weten over adverteren op Alkmaar Centraal? Bel Opsteker Media 072 73 70 189 of mail ons: info@opstekermedia.nl