Alkmaar Centraal


In augustus steeg het aantal WW-uitkeringen in Noord-Holland Noord met 1,6 procent, tegenover een landelijke stijging van 1,1 procent. Alkmaar stak daar bovenuit met 3,0 procent, Heerhugowaard bleef steken op 0,7 procent stijging. In Langedijk zette de daling van het aantal WW'ers met 1,8 procent wél door. Een deel van de toename is seizoensgebonden. Veel leraren hebben tijdelijke contracten, maar komen in het nieuwe schooljaar vrij gemakkelijk weer aan nieuwe.

In Alkmaar steeg het aantal WW-uitkeringen van 1.402 naar 1.444 en in Heerhugowaard van 723 naar 728. In beide gemeenten zit nu 2,5 procent van de beroepsbevolking in de WW. Langedijk zakte van 277 naar 272 WW'ers, zodat nog 1,8 procent van de beroepsbevolking een WW-uitkering heeft. Over 12 maanden genomen nam het aantal WW'ers af met respectievelijk 13,6, 8,0 en 18,6 procent.

In Noord-Holland Noord was de meeste stijging van WW-uitkeringen te zien in het onderwijs (14,4 procent), gevolgd door de overheid (7,2 procent) en de sector Metaalindustrie, installatie & voertuigen (6,5 procent). Daar tegenover zijn de bouw en de horeca & catering de sterkste WW-dalers, met 5,4 en 5,2 procent.

De gemiddeld lichte toename van het aantal WW'ers vermindert het tekort aan mankracht in veel sectoren nauwelijks. Met name in de ICT is nog veel krapte. Daarentegen zitten werkgevers voor creatieve en taalkundige beroepen ruim tot zeer ruim in hun keuze.

SFbBox by casino froutakia

Meer weten over adverteren op Alkmaar Centraal? Bel Opsteker Media 072 73 70 189 of mail ons: info@opstekermedia.nl