Alkmaar Centraal
00:00
55
00:00


De publieke tribune op het Waardse gemeentehuis puilde woensdagavond uit tijdens de commissievergadering over het herindelingsontwerp. De fusie tussen Heerhugowaard en Langedijk houdt vooral in Sint Pancras de gemoederen bezig, met Koedijk in het kielzog.

Erik Kroese, voorzitter van de Dorpsraad Sint Pancras, maakte gebruik van de mogelijkheid op spreektijd. Hij haalde nogmaals de gang van zaken aan. In 2013 gaf de dorpsraad al aan dat ze "meer binding met Alkmaar hebben". Op dit signaal werd destijds niet door het Langedijker bestuur gereageerd. Ook niet toen dit onderwerp opnieuw in 2015 ter tafel kwam en voormalig commissaris van de Koning Remkes het als "zeker een mogelijkheid" zag.

Mede door deze reactie wekte dit de indruk bij de Dorpsraad dat een inlijving door Alkmaar niet uitgesloten werd. Waar de overige inwoners van Langedijk en Heerhugowaard geen problemen hebben met de voorgenomen fusie, doet het bij de dorpen Koedijk en Sint Pancras "pijn". Nu puntje bij paaltje komt wordt steeds meer duidelijk dat er ook voor Sint Pancras en Koedijk maar één keuze is: fuseren met Heerhugowaard. Zonder een herstart van het fusieproces is afscheiding niet mogelijk.

Blase liet tijdens de vergadering weten dat hij het gesprek wil aangaan met de inwoners van in ieder geval Sint Pancras en Koedijk. "Ik vind dat een burgemeester moet zijn op de plekken waar het pijn doet." Hij wil de dorpskernen meer betrekken bij de fusie.

Heerhugowaard heeft zich tot woensdagavond niet echt bemoeid met de spanningen tussen het Langedijker gemeentebestuur en Sint Pancras, maar gaat dit nu wel doen. Burgemeester Blase werpt zich op om, samen met burgemeester Kompier van Langedijk, het gesprek aan te gaan met de dorpskernen Sint Pancras en Koedijk. De implicaties zijn zo groot, dat het nauwelijks voor te stellen is dat de fusie afgeblazen wordt. Hoogstens kan Sint Pancras het fusieproces verder frustreren.

Blase beloofde tijdens de vergadering aan de 'opstandige' dorpelingen dat hij voor 8 oktober, de dag dat beide gemeenteraden definitief een klap geven op de fusie, een memo opstelt voor een goed kernenbeleid. In een kernenbeleid komen zaken aan de orde zoals het groenbeleid en het veiligheidsbeleid. Het document zal de leidraad vormen in het gesprek met de Dorpsraad. "Ik ben erg benieuwd naar dat gesprek," reageert voorzitter Erik Kroese. "Of het iets uitmaakt voor de mening van Sint Pancras dat betwijfel ik. Maar dat horen we later wel."

SFbBox by casino froutakia

Meer weten over adverteren op Alkmaar Centraal? Bel Opsteker Media 072 73 70 189 of mail ons: info@opstekermedia.nl