Alkmaar Centraal


Het college van Alkmaar presenteert aan de gemeenteraad een sluitende begroting voor 2020. Om voor het komende jaar rode cijfers te voorkomen was een lastige opdracht, laat wethouder financiën Pieter Dijkman weten. Dat komt vooral doordat diverse taken door het Rijk op gemeenten zijn afgeschoven, zonder voldoende financiële ondersteuning.

"De gemeentefinanciën zijn voor bijna alle Nederlandse gemeenten de afgelopen jaren steeds onzekerder geworden. Waar het Rijk geld overhoudt op de Rijksbegroting, worden gemeenten door het Rijk gekort op de uitkering uit het gemeentefonds. Een onhoudbare situatie", aldus Dijkman. "Alkmaar wees, samen met andere gemeenten, de afgelopen maanden de VNG en de Tweede Kamer met klem op deze onwenselijke weeffout."

Alkmaar staat de komende jaren voor grote opgaven. De bouw van 15.000 duurzame woningen in de Kanaalzone, de energietransitie en de verduurzaming van de gemeente, en de transformatie van het sociale domein. In deze programmabegroting maakt Alkmaar daarom extra middelen hiervoor vrijgemaakt. Maar er komt ook meer geld voor cultuur en de projecten Alkmaar Fietst en Rode Loper voor fiets en voetganger.

Daarnaast zijn er ook nog andere uitdagingen, zoals het recent door de Raad van State gewezen zogenoemde “PAS- of stikstofarrest”. Het arrest heeft voor zeker 18.000 bouw- en ontwikkelingsprojecten in Nederland directe consequenties, zoals ernstige vertraging in de uitvoering. Ook Alkmaar wacht op een nieuw handelingskader van het Rijk.

"Ondanks de lastige opgaven geeft het college met deze begroting verder invulling aan het coalitie-akkoord Alkmaar aan Zet”, vervolgt de wethouder. "We zetten stappen in de woningbouw, de energietransitie en de maatschappelijke zorg. Dit alles - ondanks de onvoorspelbaarheid van de bijdragen van de rijksoverheid – binnen een verantwoord financieel kader met instandhouding van de kwaliteit van de maatschappelijke voorzieningen voor onze inwoners én verantwoorde gemeentelijke lastendruk."

SFbBox by casino froutakia

Meer weten over adverteren op Alkmaar Centraal? Bel Opsteker Media 072 73 70 189 of mail ons: info@opstekermedia.nl