Alkmaar Centraal


Het aantal bezoekers van de Alkmaarse binnenstad, ook wel het 'kernwinkelgebied' genoemd, neemt toe ten opzichte van 2018. Dit blijkt uit cijfers van RMC, het bureau dat bezoekersaantallen van binnensteden volgt. De stijging is met 0,7 procent bescheiden, maar steekt positief af tegen de landelijke afname van 3,5 procent.

Axel de Groot, voorzitter van ondernemersvereniging Alkmaars Bolwerk is tevreden, maar geeft aan dat de resultaten niet vanzelf komen: “Het winkelen in Alkmaar is door het historisch decor, de mix van klein- en grootschalig winkelen en de alom aanwezige horeca sowieso aantrekkelijk. Daar komt bij dat winkeliers en eigenaren van de panden nauw samenwerken met elkaar, maar ook met de gemeente en Alkmaar Marketing om de stad nadrukkelijk te positioneren." Bijvoorbeeld door het houden van allerlei evenementen.

"Ook de komst van communicatieplatform Chainels heeft daar ongetwijfeld bij geholpen. Op dit platform wisselen ondernemers tips en ideeën uit, worden evenementen besproken en aangekondigd, en openingstijden gedeeld", aldus De Groot: “Inmiddels zijn al bijna 500 ondernemingen en ondernemers aangesloten op het netwerk, evenals politie, gemeente en horeca.”

Gemeente Alkmaar is ook blij met de uitkomst. Economiewethouder Pieter Dijkman: “Voor bezoekers is Alkmaar een aantrekkelijke stad, doordat ze verschillende bezoekdoelen kunnen combineren. Een bezoek aan de kaasmarkt wordt vervolgd door een rondje winkels en horeca. We weten dat de binnenstad van Alkmaar daardoor goed scoort. Een mooie historische binnenstad samen met topevenementen (zoals het EK Wielrennen in augustus) heeft een positief effect. Blijvend investeren en vernieuwen in de aantrekkelijkheid van onze binnenstad is wel een vereiste.”

Ook blijkt dat bezoekers langer in de binnenstad blijven (+2 procent) en vaker terugkomen. Volgens Eduard Pieter Oud, directeur Alkmaar Marketing, looft het marketingbeleid: “Met alle betrokken partijen investeren we duurzaam in de promotie van het centrum. Alkmaar heeft daarbij als grote voordeel dat de nabijgelegen kust ongekend populair blijft. Daardoor trekken wij het gehele jaar door bezoekers."

Toch zien alle partijen zeker ruimte voor verbetering. De Groot: “We moeten serieus nadenken over bijvoorbeeld een herinrichting van de Laat.”

SFbBox by casino froutakia

Meer weten over adverteren op Alkmaar Centraal? Bel Opsteker Media 072 73 70 189 of mail ons: info@opstekermedia.nl