Alkmaar Centraal


De Alkmaarse verpleeg- en verzorgingshuizen De Palatijn en Nieuwpoort zijn door de Inspectie Gezondheid onder verscherpt toezicht gesteld.

Volgens de inspectie scoren de twee zorgcentra van stichting Niko onvoldoende op het gebied van deskundige zorgverlening. Ook wordt vanuit het management te weinig gestuurd op kwaliteit en veiligheid en mag het verbeteringstempo omhoog.

Hoewel de reviews van bewoners en familie positief klinken over de twee bejaardenhuizen, oordeelt de inspectie anders. "Op beide locaties wordt zorg van onvoldoende kwaliteit geboden. Dit leidt tot risico’s in de zorgverlening voor de cliënten, " aldus de inspectie.

De samenwerking met huisartsen vooral op locatie De Nieuwpoort moet beter, schrijft de inspectie in het rapport. Mede door de hoge werkdruk komt het voor dat een huisartsconsult op zich laat wachten. Dat kan volgens de inspectie beter, vooral omdat de ouderen steeds complexere zorg nodig hebben. Veel van de bewoners hebben lichamelijke klachten of zijn dementerend. "Het is noodzakelijk dat Stichting NiKo deze tekortkomingen op korte termijn oplost," meldt de inspectie.

De overkoepelende stichting Niko krijgt zes maanden de tijd om de 'onvoldoendes' van het inspectierapport weg te werken.

SFbBox by casino froutakia

Meer weten over adverteren op Alkmaar Centraal? Bel Opsteker Media 072 73 70 189 of mail ons: info@opstekermedia.nl