Alkmaar Centraal


De Inspectie Gezondheidszorg & Jeugd heeft Stichting NiKo, een zorgorganisatie voor ouderen in Alkmaar, voor een periode van zes maanden onder verscherpt toezicht gesteld. De inspectie constateerde in De Palatijn en De Nieuwpoort tekortkomingen op het gebied van deskundigheid, en het sturen op kwaliteit en veiligheid.

Het multidisciplinair werken is nog niet goed op orde in De Palatijn en De Nieuwpoort, licht de inspectie toe. Ook ontbreekt deskundigheid op het gebied van onbegrepen gedrag en methodisch werken, waarbij zorgverleners het zorgproces inzichtelijk vastleggen in cliëntdossiers. Verder is er onvoldoende sturing door het management. Hierdoor ontstaan er volgens de inspecteurs risico’s op de werkvloer.

Op het vlak van persoonsgerichte zorg, waarbij gekeken wordt naar hoe zorgverleners omgaan met de wensen en behoeften van cliënten, is alles wel op orde op de twee zorglocaties.

NiKo moet binnen zes maanden voldoen aan de normen en de tekortkomingen herstellen. Daarna wordt opnieuw gecontroleerd en mocht dan alles nog niet in orde zijn, volgen mogelijk bestuursrechtelijke maatregelen.

SFbBox by casino froutakia

Meer weten over adverteren op Alkmaar Centraal? Bel Opsteker Media 072 73 70 189 of mail ons: info@opstekermedia.nl