Alkmaar Centraal


Inwoners en bedrijven in gemeente Alkmaar kunnen sinds eind vorige week makkelijker op de hoogte blijven van wat er in de buurt gebeurt dankzij de Omgevingsalert App. Deze App is gekoppeld aan officielebekendmakingen.nl en laat zien welke plannen er zijn, zoals een aanvraag voor een dakkapel bij de buren of een kapvergunning van bomen. De App kan push-berichten versturen.

"Ik ben blij dat we in Alkmaar nu ook deze App gebruiken", zegt Christian Braak, wethouder Ruimtelijke Ordening. "Met deze App maken we het voor onze inwoners en bedrijven eenvoudiger om te zien wat er in hun omgeving gebeurt. Inwoners en bedrijven kunnen zelf instellen over welke locatie ze op de hoogte willen zijn. Het is belangrijk dat onze inwoners informatie goed kunnen vinden. En niet alleen om op de hoogte te zijn, maar ook om te weten of ze al dan niet kunnen participeren."

In Alkmaar is het steeds vanzelfsprekender dat inwoners, ondernemers en projectontwikkelaars met elkaar in gesprek gaan over de inrichting van hun buurt en over (bouw)projecten die daar mogelijk plaatsvinden. Dit staat in de ‘Visie op participatie bij ruimtelijke initiatieven’, die vorige week donderdag door de gemeenteraad is vastgesteld. Hierin staat dat er altijd gestreefd wordt naar zo veel mogelijk ruimte voor de inwoner of ondernemer om mee te denken en te beslissen. Dit wordt mogelijk als alle betrokkenen, zo vroeg mogelijk in het proces, met elkaar in gesprek kan gaan. De App Omgevingsalert maakt dat mensen tijdig op de hoogte zijn.

De App ondersteunt diverse categorieën van lokale bekendmakingen: van omgevingsvergunningen tot evenementenvergunningen en van bestemmingsplannen tot horecavergunningen en men kan zelf kiezen welke berichten worden weergegeven. De App kan desgewenst notificaties ofwel push-berichten sturen.

De App is beschikbaar voor Android, iOS en Windows 10.

SFbBox by casino froutakia

Meer weten over adverteren op Alkmaar Centraal? Bel Opsteker Media 072 73 70 189 of mail ons: info@opstekermedia.nl