Alkmaar Centraal


Alkmaar heeft zich aangesloten bij het project Horizon2020 om op Europees niveau te werken aan duurzame, klimaatbestendige, groene en schone steden. In Portugal kwamen onlangs 46 partners uit dertien landen bij elkaar voor de aftrap. Doel is om, met Europese subsidie, acht historische steden te verduurzamen. Alkmaar en de Portugese stad Évora zijn de voorlopers.

Historische steden hebben veelal dezelfde uitdagingen bij verduurzaming. Door op Europees niveau samen te werken kunnen ervaringen en kennis worden gedeeld en wordt innovatie bevorderd. Horizon2020 ging op 9 en 10 oktober van start in Évora. Gemeente Alkmaar was als programmamanager van elf deelnemende lokale partners vertegenwoordigd.

Horizon2020 zet zich in voor wijken die op duurzame wijze energie opwekken, om deze op te slaan en/of te verdelen. Op basis van de eerste ervaringen in Évora en Alkmaar wordt het project verder uitgewerkt in de zes andere Europese steden. De hoop en verwachting is dat andere stadsbesturen ook geïnspireerd raken.

Peter van den Dries, programmamanager Duurzaamheid: "De gemeente Alkmaar is vereerd en trots om als eerste aan de slag te gaan met dit project. Alkmaar is niet alleen een stad met een sterk cultureel en historisch erfgoed; het is ook een ondernemende en moderne stad met een sterke kennis gedreven economie, gebaseerd op duurzaamheid, toerisme, gezondheidszorg, ondernemerschap en innovatie. Zowel de samenwerking tussen beide partners in Europa als lokaal in Nederland zal innovatie van energie positieve programma’s stimuleren en daarmee de kosten verlagen. Samenwerking in dit project en het delen van kennis en ervaringen zal de wereld een betere plek maken."

Duurzaamheidswethouder Christian Braak: "Duurzaamheid is breed en raakt vele portefeuilles: klimaatadaptatie, energie, innovatie, vergroening, verkeer, vastgoed enz. en heeft effect op de gehele inrichting de stad en de regio. Het is bij uitstek een integraal onderwerp en een belangrijk onderdeel van ons coalitieakkoord. Het is belangrijk dat we de komende jaren werken aan het ombouwen naar een duurzame stad (en land). Hiervoor is inbreng vereist van iedereen; inwoners, bedrijven en gemeenteraad."

SFbBox by casino froutakia

Meer weten over adverteren op Alkmaar Centraal? Bel 072 844 98 48 of mail ons: info@alkmaarcentraal.nl