Alkmaar Centraal


De resultaten van de Jongvolwassenenmonitor 2019 van GGD Noord-Hollands Noorden zijn uit. In gemeente Alkmaar is vooral opvallend dat jongeren van 16 t/m 25 jaar meer stress en psychische aandoeningen ervaren en veel meer harddrugs gebruiken dan in de JVM 2017. Wel daalde het aantal 16 en 17-jarigen dat alcohol drinkt flink.

Aan het enquête deden 442 jongvolwassenen (16 t/m 25 jaar) mee uit gemeente Alkmaar, waarvan 174 man en 268 vrouw. Er zijn er totaal 12.091. Na weging kwam het percentage mannen uit op 50,5%.

Het percentage jongvolwassenen dat aangaf ooit harddrugs te gebruiken steeg ten opzichte de JVM 2017 met 36,0 naar 46,9%. Dat komt vooral door het populaire lachgas; het percentage dat dit ooit gebruikte ging van 25,2 naar 36,4%. En waar het percentage dat eens verdovende middelen gebruikte op 36,7% uitkwam, bleef 6,7% over als lachgas niet meegeteld wordt.

Alkmaarders scoren in Noord-Holland Noord bovengemiddeld met harddruggebruik, maar Bergenaren spannen de kroon: in 2017 gaf 27% aan ooit harddrugs gebruikt te hebben (inclusief lachgas), nu is dat 48%.

Veel minder 16 en 17-jarigen in gemeente Alkmaar drinken nu alcohol (80 > 63,6%) en wie wel drinkt, doet dat veel minder. Zo halveerde het percentage dat tijdens uitgaan meestal meer dan tien glazen drinkt bijna (14,7 > 8,2%), en het percentage dat op één gelegenheid in de maand ("binge drinken") voor het onderzoek er vijf of meer dronk, van 56,3 naar 44,6%.

Het gezondheidsgevoel nam af in de afgelopen twee jaar. Jongvolwassenen gaven voor 36,2% psychisch gezondheidsrisico aan over het jaar voor de enquête, tegen 31,8% in 2017. Vooral angststoornissen springen eruit (4,7 > 12,1%) en anorexia steeg van 0,2 naar 1,6%. Stress is een grote factor: 35% gaf aan meestal of altijd stress te ervaren, tegenover 28,9% in 2017 en fysieke klachten vanwege stress gingen van 24,5 naar 31,9%. Opgave van ADHD steeg van 7,9 naar 14,0%.

Alle resultaten van de JVM 2019 zijn te vinden via gezondnhn.nl.

SFbBox by casino froutakia

Meer weten over adverteren op Alkmaar Centraal? Bel 072 844 98 48 of mail ons: info@alkmaarcentraal.nl