Alkmaar Centraal


"OPA is altijd voorstander geweest om inspecteurs uit te rusten met deze extra bevoegdheden" schrijft Victor Kloos aan het college. De partij wil al jaren  dat de inspecteurs stadstoezicht (BOA's) uitgerust worden met verdedigingsmiddelen zoals pepperspray en een wapenstok.

Nu Minister van Justitie Grapperhaus eerder deze week heeft  toegezegd de uitrusting van BOA's opnieuw te bekijken, wil OPA dat het Alkmaarse College  zich als één van de eersten aanmeld voor een landelijke proef. Of die proef daadwerkelijk gaat komen, is nog niet besloten. Eerst zal Grapperhaus overleg moeten plegen  met politie en gemeenten.

Het vorige college heeft in Alkmaar wel de mogelijkheid van wapenuitrusting onderzocht maar dat liep op niets uit. "Een negatief advies vanuit de driehoek, waarin burgemeester, officier justitie en politie zitten, maakte uitvoering onmogelijk," aldus Kloos. Nu de discussie weer is opgelaaid door landelijke acties van BOA's ziet de fractievoorzitter kansen om alsnog zijn programmapunt waar te maken.

De landelijke discussie om bewapening van de buitengewone opsporingsambtenaren loopt al langer. Gemeenteambtenaren, zoals BOA's, mogen niet uitgerust worden met wapens, alleen politieagenten mogen dat. De Nederlandse politietop is tegen het gebruik van wapens door BOA's, dit zou mogelijk nog meer agressie uitlokken, maar lijkt nu toch overstag te gaan.

De Nederlandse BOA Bond pleit al langer voor een uitrusting met verdedigingsmiddelen en noemt de voorgenomen regeling van Grapperhaus "een doorbraak". De 23.500 BOA's in Nederland zijn regelmatig slachtoffer van geweld of mishandeling, enkele BOA's belanden zelfs in het ziekenhuis.

SFbBox by casino froutakia

Meer weten over adverteren op Alkmaar Centraal? Bel Opsteker Media 072 73 70 189 of mail ons: info@opstekermedia.nl