Zorg- en hulpverleningsinstellingen hebben samen met woningcorporaties en gemeenten in regio Alkmaar afgesproken om in de komende jaren 200 woningen beschikbaar te stellen voor cliënten, zo meldt het NHD. Met het Pact Woonzorg is ook afgesproken dat er 100 kamers gerealiseerd worden waar jongeren leren zelfstandig te wonen.

Doel is om mensen met begeleiding sneller door te kunnen laten stromen naar een zelfstandig bestaan. Het gaat om mensen met psychische problemen, dakloze jongeren en andere kwetsbaren, die volgens hulpverleners kansen daartoe hebben. Nu gebeurt het volgens hen te vaak dat hun cliënten te lang in instellingen moeten verblijven door gebrek aan woonruimte.

De Pact-makers, waaronder de daklozenopvang van dnoDoen, jeugdzorg van Parlan en GGZ Noord-Holland Noord, willen buurtbewoners zoveel mogelijk betrekken bij het proces. De eerste locaties in Alkmaar zijn al in beeld.

Aan de Bergerweg  komen tijdelijke woonunits, waarvan negentien bestemd voor jongeren op weg naar zelfstandigheid. Begin volgend jaar worden deze units opgeleverd. Ook aan de Spieghelstraat in Overdie en in het nieuw te bouwen wooncomplex aan de Sperwerstraat komen enkele woningen voor deze doelgroep. (archieffoto: woonunits aan Bergerweg)

SFbBox by casino froutakia

Meer weten over adverteren op Alkmaar Centraal? Bel Opsteker Media 072 73 70 189 of mail ons: info@opstekermedia.nl