Alkmaar Centraal


OPA stelt het college schriftelijke vragen vanwege zorgen over de mogelijkheden om te zwemmen als er een zwembad komt in de Alkmaarse westrand. Niet alleen voor inwoners van gemeente Bergen, maar ook voor Alkmaarders. De coalitie in Bergen lijkt de bouw van een nieuw zwembad te laten varen vanwege te hoge kosten en kijkt naar mogelijkheden in de Alkmaarse westrand en eventueel Heiloo.

De Bergense coalitie ziet weinig heil in een nieuw zwembad, ter vervanging van het in oktober 2017 afgebrande zwembad De Beeck. Zeker als de kosten hoger zijn dan 12 miljoen euro en dat lijkt volgens het NHD al "meer dan waarschijnlijk". De partijen zien liever een nieuw zwembad in de westrand van Alkmaar of wellicht in Heiloo. Er komt wel weer een nieuwe sporthal.

Met een extra zwembad zijn er juist meer mogelijkheden om in Alkmaar te zwemmen, maar OPA maakt zich zorgen over mogelijk negatieve gevolgen voor de Hoornse Vaart en De Hout. De gedachte lijkt te zijn dat als veel zwemmers overstappen, er lessen en uren vrij zwemmen geschrapt zullen worden. Dat zou de mogelijkheden beperken van met name ouderen, die niet zomaar even verder kunnen reizen om hun baantjes te trekken.

OPA vraagt het college dan ook of er met Bergen is overlegd over het idee van een nieuw Alkmaars zwembad, wat het college van deze optie vindt en wat het voor consequenties voorziet voor bestaande accommodaties. Daarnaast wil OPA graag een overzicht van hoeveel er de laatste tien jaar is geïnvesteerd in de Hoornse Vaart en  hoe het college de toegankelijkheid van vrij zwemmen wil borgen.

Overigens wil de Bergense coalitie ook de Europese school afstoten. Die zou terecht kunnen in het gemeentehuis van Bergen, aan de rand van Alkmaar, als het gemeentebestuur weer onderdak heeft in Bergen zelf.

SFbBox by casino froutakia

Meer weten over adverteren op Alkmaar Centraal? Bel Opsteker Media 072 73 70 189 of mail ons: info@opstekermedia.nl