Alkmaar Centraal


Het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) is naarstig op zoek naar nieuwe opvangplekken. Gemeenten met sluitende azc's wordt gevraagd om contractverlengingen en gemeenten met inmiddels gesloten opvang wordt verzocht deze te heropenen, meldt de NOS. Bij navraag blijkt dat het COA nog niet bij gemeente Alkmaar heeft aangeklopt, maar de kans lijkt groot dat dit binnenkort gebeurt.

Diverse gemeenten staan volgens de NOS niet te springen. Dat komt door de overlast die bij azc's is ervaren, met name door overlastgevende en criminele asielzoekers die toch geen kans maken op een vergunning, omdat ze uit een veilig land komen. De nu weer groeiende toestroom komt echter vooral vanuit landen die als 'onveilig' te boek staan.

In het derde kwartaal kwamen volgens de Immigratie- en Naturalisatiedienst meer dan 5.900 asielzoekers naar Nederland. Dat zijn er ruim 700 meer dan in het tweede, al zijn het er wel nog krap 300 minder dan in Q3 van 2018. Bijna een kwart kwam uit Syrië: ruim 1.400. Dat zijn er liefst 400 meer dan in het vorige kwartaal. Ten op zichte van Q2 steeg het aantal 'nareizigers' met 300 naar 1.200. Dat zijn gezinsleden die achter asielzoekers aan komen, nadat deze een voorlopige verblijfsstatus ontvingen. Het zijn er 80 minder dan in Q3 van 2018.

Ook vanuit Eritrea, Turkije en Algerije kwamen meer asielzoekers en nareizigers. Vanuit Nigeria en Iran juist minder. Van de genoemde landen staat alleen Algerije op de lijst 'veilige landen'.

Volgens een half jaar oude prognose moet het COA dit jaar 25.000 asielzoekers opvangen, maar dat aantal is al bereikt. Niet alleen door de weer groeiende toestroom, ook door een overbelaste Immigratie- en Naturalisatiedienst en woningtekort zodat statushouders moeilijk wegvloeien uit azc's. Het COA zoekt volgens ingewijden naar duizenden bedden. Op 31 oktober volgt de prognose voor 2020.

Mocht Alkmaar benaderd worden, en dat lijkt waarschijnlijk gezien de nood en de grote weerstand in een aantal andere plaatsen, zal het de gemeente dit verzoek in overweging nemen. Alkmaar lijkt relatief weinig overlast te hebben gehad van asielzoekers. Mocht er weer een azc komen, dan zal dat volgens de persvoorlichter waarschijnlijk niet aan de Robonsbosweg zijn.

SFbBox by casino froutakia

Meer weten over adverteren op Alkmaar Centraal? Bel Opsteker Media 072 73 70 189 of mail ons: info@opstekermedia.nl