Alkmaar Centraal


Het bouwplan voor een appartementencomplex op de hoek van de Brederodestraat en Hooftstraat (ook wel Vondelplein genoemd) in Alkmaar ligt al wat jaren op de plank, maar het ziet ernaar uit dat woningcorporatie Woonwaard hier nu mee aan de slag gaat. Woonwaard vraagt toestemming aan het college om af te mogen wijken van het bestemmingsplan om 24 sociale huurwoningen in een gebouw met vier lagen te bouwen.

Het college reageert positief op de plannen maar wil toch graag wat aanpassingen zien. Vooral het parkeren is een zorg. Parkeren kan niet onder het gebouw, zoals het in het bestemmingsplan ooit bedoeld was. Dat betekent dat naar de parkeernorm gekeken moet worden.

Zo kan het college uit de tekening niet herleiden hoe groot de 24 woningen werkelijk worden. De grootte van een woning is bepalend voor het aantal parkeerplaatsen dat erbij moeten komen.

Als de woningen kleiner zijn dan 75 m2 geldt een parkeernorm van één parkeerplaats per woning, is de woning groter dan geldt een norm van 1,3 parkeerplekken per woning. Het parkeerprobleem kan volgens het college opgelost worden als alle woningen kleiner zijn dan 75 m2.

De parkeerplaatsen moeten aan de zuidzijde van het bouwblok komen, aan de Brederodestraat. Het college stelt Woonwaard voor om het hele gebouw te draaien zodat hier meer ruimte voor vrijkomt en de afstand tot de voormalige Vondelschool groter wordt.

Met het oog op de parkeerdruk in de wijk, doet het college de suggestie om op de begane grond geen ruimtes voor maatschappelijke functies te reserveren. Dit kunnen volgens het college beter woningen worden. Maatschappelijke ruimtes vereisen een hogere parkeernorm.

Ook spreekt het college de wens uit om meer differentiatie toe te passen zoals in het oorspronkelijk plan de bedoeling was. Het college vraagt Woonwaard om in dit plan rekening te houden met bijzondere doelgroepen met bijzondere woonwensen.

SFbBox by casino froutakia

Meer weten over adverteren op Alkmaar Centraal? Bel Opsteker Media 072 73 70 189 of mail ons: info@opstekermedia.nl