Alkmaar Centraal


Als de raad akkoord gaat met het aangepaste financieringsvoorstel van het college gaat halverwege 2020 de schop in de grond bij station Alkmaar-Noord.

Een nieuw stationsgebouw met de allure en stijl van het centraal station Alkmaar vervangt straks het groezelige rolstoelonvriendelijke gebouw.

Die financiële aanpassing was nodig, omdat de beoogde subsidie van twee ton vanuit de Provincie er niet komt. Dit bedrag is nodig het stationsgebouw te voorzien van liften. "De provincie is principieel van mening dat de financiële verantwoordelijkheid voor het stationsgebouw bij ProRail hoort en draagt niet bij aan deze ontwikkeling", schrijft het college aan de raad.

De raad had vorig jaar al besloten om een half miljoen uit te trekken voor het nieuwe bouwwerk inclusief liften. Hierbij werd gerekend op een bijdrage van de Provincie. Om toch een half miljoen euro te kunnen betalen aan Prorail stelt het college voor om die 200.000 euro uit eigen gelden te financieren; 170.000 euro komt ten laste van het potje Bereikbaarheid en de resterende 30.000 euro komt ten laste van Budget onvoorzien.

Hoewel de raad eerst nog groen licht moet geven op het aangepaste financieringsvoorstel, loopt Prorail alvast op de zaken vooruit. Op 1 november verloopt de aanbieding van de aannemer, voor die datum wil Prorail hem de opdracht toezeggen zodat hij in de tweede helft van 2020 kan beginnen.  Het project opnieuw aanbesteden zou de bouw vertragen. (Foto: artist impression VenhoevenCS)

SFbBox by casino froutakia

Meer weten over adverteren op Alkmaar Centraal? Bel Opsteker Media 072 73 70 189 of mail ons: info@opstekermedia.nl