Alkmaar Centraal


Ook het komende jaar verwacht het UWV meer banen voor werknemers in Noord-Holland Noord. De groei zal echter lager uitvallen dan de afgelopen jaren, is te lezen in de publicatie 'Regio in Beeld'. In Noord-Holland Noord komen er naar verwachting 7.000 banen bij, een stijging van 2,6 procent, tegen een landelijk gemiddelde van 1,2 procent op 8,6 miljoen banen.

De meeste sectoren zullen banengroei vertonen. Zorg & welzijn, de grootste sector in de regio, zal voorop lopen met ruim 4.500 banen extra. Er zal echter krimp zijn in de relatieve kleine sectoren financiën (-1,7%) en agrarisch.

De sterke afname van het aantal WW'ers zal niet doorzetten, verwacht het UWV en zal eind 2020 op het zelfde percentage uitkomen als eind 2019. De onzekere economische verwachting is de belangrijkste oorzaak. Het aantal WW-uitkeringen ligt nu overigens op het laagste niveau sinds 2012.

Het aanbod van werkzoekenden valt niet altijd een-op-een te matchen met de vraag van werkgevers. Juist in deze tijd blijft het de grote uitdaging voor UWV en gemeenten om, samen met partners op de arbeidsmarkt, de match tussen vraag en aanbod te maken. Dikwijls sluiten opleiding en/of ervaring van werkzoekenden niet aan bij vacatures. Kwestbaar zijn lager opgeleiden, 50-plussers, mensen met een arbeidsbeperking en statushouders.

SFbBox by casino froutakia

Meer weten over adverteren op Alkmaar Centraal? Bel Opsteker Media 072 73 70 189 of mail ons: info@opstekermedia.nl