Alkmaar Centraal


Alkmaars college stelt masterplan 'Sport en Bewegen, Inclusief en Vitaal!' vast

Het Alkmaarse college heeft het masterplan 'Sport en Bewegen, Inclusief en Vitaal!' vastgesteld. Burgemeester en wethouders willen de Alkmaarse sportverenigingen en andere sportaanbieders extra mogelijkheden bieden om vitaal te blijven. De gemeenteraad stemt op 28 november over het masterplan.

In het coalitieakkoord stond de afspraak om een ‘Masterplan Verenigingssport' op te stellen. Doel was inwoners van jong tot oud meer te laten bewegen, verenigingen toekomstbestendig te maken en om multifunctioneel accommodatiebeleid te stimuleren. Daar hoort goede samenwerking met sportaanbieders. De infrastructuur voor deze samenwerking wordt met dit plan verstevigd. Het aanstellen van sportregisseurs in alle wijken is hierbij een belangrijke stap.

“Met een sportregisseur in iedere wijk leggen wij verbindingen tussen sportverenigingen, wijkcentra, zorginstellingen en inwoners", legt sportwethouder Pieter Dijkman uit. "We willen dat alle Alkmaarders hun leven lang plezier hebben in sporten en bewegen. We verwachten dat door de inzet van sportregisseurs in alle wijken en dorpen vraag en aanbod beter op elkaar aansluiten."

Bovendien biedt het plan input voor het lokaal Sportakkoord. Een onafhankelijke sportformateur is aangesteld om dit akkoord uiterlijk in maart 2020 op te leveren.

SFbBox by casino froutakia

Meer weten over adverteren op Alkmaar Centraal? Bel 072 844 98 48 of mail ons: info@alkmaarcentraal.nl