Alkmaar Centraal


Woensdag reikte burgemeester Piet Bruinooge het ere-insigne in goud van de stad Alkmaar uit aan Frans Kramer en Gijs Schot. De twee kregen de onderscheiding als blijk van waardering voor hun langdurige inzet voor de belangen van de bedrijven in de regio Alkmaar en voor de Stichting Ondernemend Alkmaar.

Frans Kramer nam in 1989 het initiatief tot het samenwerkingsverband Heerhugowaard, Alkmaar en Langedijk (HAL). De bedrijfskringen Langedijk en Heerhugowaard bestonden al. In 2004 vormden Alkmaarse ondernemersverenigingen de koepelorganisatie 'Ondernemend Alkmaar'. Zo ontstond er meer slagkracht, met name qua ontwikkeling en behoud van bedrijventerreinen, bereikbaarheid van het HAL-gebied en het aantrekken van bedrijven van buiten het gebied.

Kramer maakte zich sterk voor een Groot Alkmaar, door continu te werken aan de thema’s van de Federatie Bedrijfsverenigingen Alkmaar en omstreken. Ook droeg hij bij aan de naamsbekendheid van deze regio, zowel lokaal, regionaal, provinciaal als landelijk door aan allerlei overleggen deel te nemen.

Gijs Schot was ruim 15 jaar voorzitter van Stichting Ondernemend Alkmaar. Onder zijn leiding groeide de stichting uit tot een zeer professioneel netwerk, voor Alkmaarse ondernemers. Nu is hij voorzitter van de dit jaar opgerichte Stichting Ondernemend Regio Alkmaar, waar Ondernemend Alkmaar deel van uitmaakt. Hij beheert de financiën en de belangen van deelnemers, zoals het Energie Platform Alkmaar (EPA) en Park- & Centrum Management Alkmaar (PCMA).

Schot stond aan de basis van deze besturen, wat door zijn inzet heeft geleid tot een herziene blik op de regio Alkmaar als groeikern. Mede hierdoor is de regio Alkmaar al jaren bekend als omgeving waarin het vestigingsklimaat voor MKB-bedrijven beter is dan waar dan ook in Nederland. (foto: JJFoto)

SFbBox by casino froutakia

Meer weten over adverteren op Alkmaar Centraal? Bel 072 844 98 48 of mail ons: info@alkmaarcentraal.nl