Alkmaar Centraal


De Alkmaarse gemeenteraad struikelde maandagavond tijdens de vergadering over het plan om gemeentelijk vastgoed af te stoten. Tijdens de vergadering stond de  Programmabegroting 2020 op de agenda waarin het college de visie aanstipt om vastgoed, zoals parkeergarages, onder te brengen bij een stichting. Zo kunnen de schulden op de begroting met 51 miljoen verlaagd worden.

Met een kleinere schuld op de balans denkt wethouder Pieter Dijkman straks meer geld te kunnen lenen om de ambitieuze woningbouwplannen binnen Alkmaar een impuls te kunnen geven. "We verkopen het vastgoed aan de stichting. De stichting geeft de erfpacht weer uit aan de gemeente," legt de wethouder uit aan de raad. Die erfpacht betaalt de gemeente dan weer uit de exploitatie, zoals bij de parkeergarages uit de parkeergelden. "In die zin verandert er niet heel veel en blijft de exploitatie bij de gemeente."

Het vastgoed overdragen naar een aparte stichting is in de begroting niet concreet uitgewerkt. "Het is een visie," zegt wethouder Dijkman. Dat de visie opgenomen is in de begroting baarde raadsleden zorgen. "Stel nu dat wij de begroting goedkeuren en u komt erachter dat uw vastgoeddeal niet werkt; dan nemen wij dus een begroting aan die veel rooskleuriger uitziet dan in die werkelijk is." stelt BAS-fractieleider Willem Peters.

Niet alleen de summiere beschrijving in de begroting was een struikelblok, de memo over dit onderwerp was maandagmiddag niet bij alle raadsleden aangekomen. Ook bij Peters niet. "Ik vind het een onverteerbare gang van zaken. Het gaat om een besluit van 51 miljoen, ik heb geen enkele uitleg. Ik weet niet waarover ik ga beslissen."

Een duidelijk geïrriteerde SPA-fractievoorzitter Arie Epskamp trok ook van leer tegen het college. "Het is van de malle dat we over 51 miljoen gaan besluiten zonder dat we weten waarover we besluiten". Ook hij had de memo niet ontvangen. "Dat moeten wij niet doen. " Epskamp riep vervolgens de raad op om tijdens een schorsing gezamenlijk een amendement of motie op te stellen.

Het is uiteindelijk CDA-fractievoorzitter Iris Zeijlemaker die om de schorsing vraagt om in de coulissen overleg te plegen. Daarna is besloten om het 'vastgoedplan' apart te behandelen. Wethouder Dijkman wil de visie eerst verder uitwerken en zal de uitkomsten voorleggen aan de raad.

SFbBox by casino froutakia

Meer weten over adverteren op Alkmaar Centraal? Bel Opsteker Media 072 73 70 189 of mail ons: info@opstekermedia.nl