Alkmaar Centraal


Het Alkmaarse college heeft de herontwikkeling van het perceel Achter de Vest 1 gegund aan S&S Bouwontwikkeling B.V.. Deze ontwikkelaar had zich, in samenwerking met TBE-ZA architecten, ingeschreven met het projectplan “Het Bronzen Paard” voor de locatie aan de Paardenmarkt.

Onlangs kregen potentiële kopers de gelegenheid een creatief plan in te dienen voor de herontwikkeling van het voormalige UWV-kantoor aan de Paardenmarkt. Bij de beoordeling van de ingediende plannen is de keuze gevallen op S&S. Het gedateerde pand wordt getransformeerd tot een hoogwaardig woongebouw van vier verdiepingen met op de begane grond een stalling, bergingsruimte en ook horeca. Het woongedeelte zal bestaan uit zo'n 30 kleinere appartementen onder andere voor starters, waarvan minimaal een derde gericht is op sociale woningbouw voor studenten en zorgwoningen.

Gebruikmakend van de kwaliteiten van het bestaande gebouw én aansluiting op het HVC-warmtenet is een uitgekiend duurzaam projectvoorstel gedaan. Het stimuleren van gebruik van elektrische deelauto’s en -fietsen door de bewoners draagt bij aan het verlagen van de parkeerdruk en aan duurzame mobiliteit.

De uitbouw maakt plaats voor een wintertuin met horecaruimte, die meer openheid biedt en zicht geeft op het Collegehotel. Ook komt er een pleinpodium met tribune bij de entree van parkeergarage De Vest om de hoek aantrekkelijk te maken.

Vooruitlopend op het nieuwe participatiebeleid van gemeente Alkmaar in het kader van de Omgevingswet, is dit projectplan voorgedragen als pilot voor nieuwe vormen van participatie. (ontwerp: TBE-ZA architecten)

SFbBox by casino froutakia

Meer weten over adverteren op Alkmaar Centraal? Bel Opsteker Media 072 73 70 189 of mail ons: info@opstekermedia.nl