Alkmaar Centraal


De Alkmaarse welstandscommissie heeft een negatief advies gegeven voor de voorgestelde versterking van de oostoever bij de Victoriebrug. Het ontwerp is volgens de commissie niet mooi. Het college legt het advies naast zich neer. Een mooier design zou uitstel en hogere kosten betekenen. Het college vindt de economische en maatschappelijke belangen groter.

Het lijkt, met de geschiedenis van de brug in het achterhoofd, opmerkelijk dat het Alkmaarse college negatieve adviezen over de Victoriebrug opnieuw naast zich neerlegt. Het gaat hier echter niet om de sterkte of draagkracht van de constructie of de kades. De welstandscommissie spreekt van "enkel een utilitaire oplossing voor een acuut probleem" en ziet graag een ontwerp waarbij de aanlanding een geheel vormt met de brug en past bij de ambities voor de Kanaalzone.

Maar door het 'simpel' te houden met damwanden kan de loop- en fietsbrug in maart weer open en met een 'mooiere' oplossing lukt dat niet. Het college vindt dat het ontwerp volstaat, onder meer omdat de naastgelegen spoorbrug ook soberheid en doelmatigheid uitstraalt. “Jammer dat de welstandscommissie er zo naar kijkt, maar dat mogen ze natuurlijk.", zo laat wethouder Marcel van Zon weten. "Het college maakt hier een andere keuze in het kader van het maatschappelijk belang, het heeft niets te maken met constructieve veiligheid."

"De welstandscommissie was overigens tevreden met de blijvende vergroening van de damwand en de mogelijkheid om in de toekomst het voetpad onder de brug door te trekken. Dit wil het college in de toekomst realiseren met het oog op het realiseren van de kanaaloevervisie.”, vult Van Zon aan. De details worden in overleg met de Vakgroep Ruimtelijke Vormgeving uitgewerkt.

De Victoriebrug kent vanaf het begin problemen en staat alweer sinds juni 2018 'omhoog' omdat de oever verzakte en dreigde af te kalven. Sindsdien is er een hoop te doen geweest over het negeren van waarschuwingen over de kadeconstructie.

SFbBox by casino froutakia

Meer weten over adverteren op Alkmaar Centraal? Bel Opsteker Media 072 73 70 189 of mail ons: info@opstekermedia.nl