Alkmaar Centraal


Terwijl het warmtenet van HVC steeds meer uitrolt over het HAL-gebied komt ook de ambtenarij aan bod. Inmiddels is het Stadskantoor van Alkmaar aangesloten. Wethouder duurzaamheid Christian Braak en HVC-directeur Arjan ten Elshof draaiden hiervoor het wiel om. Op jaarbasis gaat dat 320 ton CO2-uitstoot schelen, ongeveer gelijk aan wat 2.000 zonnepanelen kunnen besparen.

Alle woningen en gebouwen moeten volgens het Klimaatakkoord in 2050 aardgasvrij zijn. Dat houdt in gemiddeld 1.600 woningen per jaar om moeten. In het HAL-gebied bestaat de optie om aansluiting te maken op de HVC bio-energiecentrale, middels een ondergronds netwerk van geïsoleerde waterleidingen.

"De aansluiting van het Stadskantoor op het warmtenet is het startpunt van de verduurzaming van het gemeentelijk vastgoed en er zullen nog veel panden volgen", zegt wethouder Duurzaamheid Christian Braak. "Zo gaan wij samen met de inwoners en ondernemers aan de slag met de verduurzaming van bestaande panden in onze gemeente."

HVC-directeur Arjan ten Elshof: “Het Stadskantoor is een prachtig voorbeeld van de verduurzaming in de binnenstad van Alkmaar. Als we naast woningen ook meer gebouwen in de binnenstad kunnen aansluiten op het warmtenet, dan maken we flinke stappen met het aardgasvrij maken. We bieden eigenaren van kantoren en bedrijven dan ook de mogelijkheid om installaties te bezoeken, zodat zij kennis kunnen maken met de voordelen van warmte."

De komende jaren worden nog meer woningen en panden aangesloten op het warmtenet. Per wijk wordt hier een plan voor opgesteld. Op dit moment wordt ook de Rivierenwijk van Heerhugowaard aangesloten. Bovendien helpt de gemeente inwoners en ondernemers op weg met duidelijke, eenvoudig te vinden informatie over verduurzaming. (foto: Rick Akkerman Fotografie)

SFbBox by casino froutakia

Meer weten over adverteren op Alkmaar Centraal? Bel Opsteker Media 072 73 70 189 of mail ons: info@opstekermedia.nl