Alkmaar Centraal


Red de Hout heeft de strijd nog niet opgegeven. De stichting pleit voor stopzetting van de bouwplannen rond het Alkmaarse ziekenhuis en het opnieuw instellen van de Klankbordgroep (KGB). "Na enig speurwerk in stukken die wij via de Wet openbaarheid bestuur hebben gekregen en via tipgevers, komen wij tot de conclusie dat het participatietraject rondom de nieuwbouw van Noordwest Ziekenhuis bewust is gemanipuleerd."

Volgen Red de Hout leidde dit tot spanningen en uiteindelijk het ontploffen van de participatie, "waardoor het ziekenhuis zonder pottenkijkers verder kon gaan met het uitontwikkelen van de plannen. Verdergaan met de Klankbordgroep werd door B&W van Alkmaar zelfs ontraden, zo blijkt uit de Wob-stukken. Dit terwijl Alkmaar zo hoog opgeeft over de participerende burger..."

De evaluatie van de burgerparticipatie door oud-rechter mr. F. van der Hoek, laat volgens Red de Hout duidelijk zien dat het ziekenhuis en college de gemeenteraad bewust onjuist hebben voorgelicht over de zogenaamde ‘oogst Klankbordgroep’, zodat alle koek en ei leek. "Het lijkt er zelfs op dat mr. Van der Hoek van B&W niet alle informatie heeft gekregen voor zijn onderzoek."

Er was meer loos volgens de stichting: "Er werd door Noordwest aantoonbaar gelogen over de bijdrage van de Klankbordgroep aan het huidige plan", vervolgt de stichting. "Er waren volgens NWZ maar liefst 51 positieve punten uit de KBG naar voren gekomen. Een leugen die ertoe leidde dat de gemeenteraad ermee instemde. De Klankbordgroep wist echter helemaal niets af van die zogenoemde ‘oogst Klankbordgroep’. Slechts door een onhandigheidje van NWZ kwam een en ander aan het licht. In werkelijkheid was er in plaats van een positieve oogst grote onenigheid over de hele gang van zaken."

"De KBG was een sta in de weg, want na twintig jaar soebatten over een locatie moest nu eindelijk snel een knoop doorgehakt worden.", aldus de stichting. "Tijd om naar een goed onderzocht alternatief van de Klankbordgroep te kijken was er niet. Alles werd uit de kast gehaald – zelfs de Crisis en Herstelwet." De naar zeggen misleide gemeenteraad kreeg twee boze brieven van de Klankbordgroep, maar deze werden genegeerd. "Daarna ontplofte het overleg."

Red de Hout vindt dat elke schijn van belangenverstrengeling vermeden moet worden, vooral als een plan zo ingrijpend is en er zoveel gemeenschapsgeld mee gemoeid is. "Daarom dagen wij de politiek uit ons ongelijk aan te tonen of de consequenties te aanvaarden als wij gelijk blijken te hebben. Dat kan door een officieel en onafhankelijk onderzoek in te stellen. Uiteraard dienen de huidige bouwplannen dan wel onmiddellijk stopgezet te worden totdat er een nieuwe Klankbordgroep is ingesteld." (foto: Facebook / Red de Hout)

SFbBox by casino froutakia

Meer weten over adverteren op Alkmaar Centraal? Bel Opsteker Media 072 73 70 189 of mail ons: info@opstekermedia.nl