Alkmaar Centraal


Dinsdag lag het project Cascade op tafel tijdens de vergadering van de raadscommissie Ruimte van gemeente Alkmaar. Cascade is een appartementencomplex met een hoog percentage sociale woningen, dat moet komen op de hoek Stationsweg / Helderseweg. De verkorte procedure die het college en de commissie voor de realisatie willen doorlopen wordt op 27 februari ter besluitvorming aan de gemeenteraad voorgelegd.

Gemeente Alkmaar wil snel bouwen om het schreeuwend woningtekort terug te dringen. Normaal gesproken volgen diverse procedures elkaar op zoals het op- en vaststellen van een bestemmingsplan en de aanvraag van vergunningen. Daarbij komen nog de bijbehorende bezwaar- en beroepsprocedures. Samenvoeging zorgt voor een aanzienlijke tijdsbesparing.

Bij Cascade wordt meer dan een derde van de beoogde 83 appartementen sociaal. Bij dat aandeel komen er namelijk nog eens tot hooguit veertien extra, om een tekort elders te compenseren. Bij het project Hollandse Tuin aan de Koedijkerstraat waren er te weinig gebouwd.

Ook is het ontwerp wat hoger dan de visie Spoorzone Alkmaar van de gemeente voorschrijft. In die visie staat een hoogte tot zeven à acht bouwlagen vastgelegd, maar Cascade komt tot negen hoog. Het kantoorgebouw aan de andere kant van het spoor, aan de Kruseman van Eltenweg heeft ongeveer dezelfde hoogte. Het pand krijgt een hoge plint, die past bij de uitstraling en de schaal van het Kanaal en opties biedt tot "functiemenging" in de toekomst. Daarbij kan gedacht worden aan vestiging van bedrijven en andere organisaties.

Als de raad de coördinatieregeling op 27 februari goedkeurt, kan een concept-ontwerpbestemmingsplan opgesteld worden, met daaraan gekoppeld een participatietraject.

SFbBox by casino froutakia

Meer weten over adverteren op Alkmaar Centraal? Bel Opsteker Media 072 73 70 189 of mail ons: info@opstekermedia.nl