Alkmaar Centraal


Afgelopen weken bogen inwoners, ondernemers en belangenverenigingen zich in de HAL en BUCH-gemeenten over de mogelijkheden tot plaatsing van clusters zonnepanelen en windturbines in hun gemeente. In het algemeen was men positief over zonnepanelen en dan vooral in de bebouwde kom, windturbines waren minder populair.

Deelnemers konden werken met 'zoekgebieden' op een gemeentekaart en 'bouwstenen', windturbines en clusters van minstens 60 zonnepanelen. De panelen werden vooral op bedrijfsdaken, boven parkeerterreinen en langs (spoor)wegen gezet. Windturbines wbleken voor sommige landelijke gebieden onbespreekbaar. Tijdens de bijeenkomsten werd regelmatig gevraagd wie de eigenaren worden van installaties op hun dak of grond, en hoe het zat met het financieel gewin. "Heeft alleen de eigenaar daar financieel gewin bij of kan de omgeving ook participeren?", vroeg iemand.

Langedijker wethouder Nils Langedijk namens Regio Alkmaar: “Het is goed te ervaren dat inwoners, ondernemers en andere belanghebbenden bij alle bijeenkomsten in onze regio hun meningen hebben gedeeld". De wethouder is een van de voortrekkers bij het opstellen van de Regionale Energie Strategie (RES). "We staan samen voor een grote opgave die ons nog jaren bezig gaat houden. Het is belangrijk dat iedereen daar een stem in kan hebben.”

De RES is een strategie van Regio Alkmaar, de provincie en het waterschap van het Noorderkwartier. In april besluiten de zeven gemeentecolleges ieder voor zich over een concept-RES. Vanaf mei kunnen wensen en bezwaren aangedragen worden en rekent het Landelijk Bureau voor de Leefomgeving het concept door.

Na de zomer wordt met belanghebbenden per zoekgebied concreet gezocht naar locaties voor duurzame energiewinning. "Dat doen we stap voor stap en zorgvuldig, maar wel binnen een geregisseerd tijdpad", aldus Monique Stam, wethouder van Heerhugowaard. Daarna wordt RES 1.0 opgesteld en oordelen de gemeenteraden hierover.

"Landelijk moeten alle RES’en op 1 maart 2021 opgeleverd worden”, zegt Stam. Daarna ondergaat de strategie iedere twee jaar revisie om ruimte te geven aan innovatie en aanpassingen.

Meer informatie op energieregionhn.nl. (foto: energieregionhn.nl)

SFbBox by casino froutakia

Meer weten over adverteren op Alkmaar Centraal? Bel Opsteker Media 072 73 70 189 of mail ons: info@opstekermedia.nl