Alkmaar Centraal


Uit de meest recente UWV-trendrapportage rond banenafspraken blijkt dat werkgevers in Noord Holland-Noord in de eerste drie kwartalen van 2019 al bijna twee keer zoveel banen hadden gecreëerd als voor heel het jaar was afgesproken. Onze arbeidsmarktregio boekt al jaren prima resultaten en zat vorig jaar ver boven het landelijke gemiddelde.

De taakstelling voor arbeidsregio NHN was totaal 1.563 extra banen in 2019, maar de teller stond op 1 oktober al op 2.924. De marktsector kwam uit op 2.375, terwijl het doel voor het jaar op 1.266 extra banen lag. Overheden hadden als doel 297 extra banen, dat waren er op 1 oktober 158. In werkelijkheid was de winst in beide sectoren echter hoger, aangezien werk via uitzending of detachering apart geregistreerd werd. Via deze route ontstonden voor 1 oktober nog eens 391 extra banen.

Landelijk was de jaardoelstelling 55.000 extra banen. Tot en met september waren er 58.544 extra gecreëerd, waarvan 3.787 direct bij de overheid en 44.117 in de private sector. Via uitzending en detachering ontstonden nog eens 10.640 extra banen.

"Ondernemers die zich nog niet bezighouden met de banenafspraak voelen wellicht koudwatervrees, zeker als ze zich een weg door de regels en plichten moeten banen", denkt het Regionaal Platform Arbeidsmarktbeleid. "Maar eenmaal aan de slag werpt inclusief ondernemen zijn vruchten af en blijkt het niet zo ingewikkeld als misschien gedacht."

Meer informatie via rpa-nhn.nl en het WerkgeversServicepunt NHN, te bereiken via 072-7003336.

SFbBox by casino froutakia

Meer weten over adverteren op Alkmaar Centraal? Bel Opsteker Media 072 73 70 189 of mail ons: info@opstekermedia.nl