De colleges van Langedijk en Heerhugowaard hebben het herindelingsadvies vastgesteld. Hiermee komt de bestuurlijke fusie, die gepland staat voor 1 januari 2022, weer een stap dichterbij. De meest populaire naam voor de fusiegemeente, Dijk en Waard, is opgenomen in het herindelingsadvies. Sint Pancras en het Langedijker deel van Koedijk worden gewoon meegenomen in het advies.

Tijdens de periode van inzage eind vorig jaar zijn 75 zienswijzen op het herindelingsadvies ingediend, waaronder 68 van inwoners en organisaties. Al deze zienswijzen kwamen uit Langedijk en dan met name Sint Pancras en Koedijk. De andere zeven werden door omliggende gemeenten ingediend. Ze lieten weten de fusie een goede stap te vinden, al wijkt Alkmaar daar zoals verwacht van af als het gaat om Sint Pancras en Koedijk.

Vanuit Koedijk werd vooral opgemerkt dat het dorp deels al bij Alkmaar hoort, maar er was ook ontevredenheid over het verloop van het fusieproces en de dienstverlening en communicatie van gemeente Langedijk. Pancrassers tegen de fusie leverden vergelijkbare kritiek. Voorstanders meenden dat adoptie door Alkmaar niet in het belang is van de inwoners en bedrijven in de nieuwe gemeente en de medewerkers van beide gemeenten. Een aantal gaf aan rationeel voor de fusie te kiezen, ook al heeft men meer binding met Alkmaar. Sommige indieners gaven aanbevelingen mee.

Het advies is aangepast naar aanleiding van de zienswijzen. Alle inzendingen zijn van een reactie voorzien. Deze zijn gebundeld in een reactienota. Aan de hand van de consultatierondes, andere gesprekken en het aantal van 75 zienswijzen op ruim 85.000 inwoners, concluderen de colleges dat de beoogde herindeling breed gedragen wordt.

Een belangrijk onderdeel van het advies is het kernenbeleid, een op dorpen- en wijken afgestemd beleid voor de gehele nieuwe gemeente. Voor Sint Pancras en het Langedijker deel van Koedijk wordt inmiddels aan beleid gewerkt.

Het herindelingsadvies wordt op 11 maart besproken in de gezamenlijke fusieraad. Daarna nemen beide gemeenteraden voor zich een besluit en volgt een procedure via de provincie, de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK), de ministerraad, de Raad van State, Tweede Kamer en Eerste Kamer.

Het herindelingsadvies is te downloaden via de nieuwssecties van de gemeentewebsites van Heerhugowaard als Langedijk.

SFbBox by casino froutakia

Meer weten over adverteren op Alkmaar Centraal? Bel Opsteker Media 072 73 70 189 of mail ons: info@opstekermedia.nl