Alkmaar Centraal


De Nederlandse Vereniging van Projectontwikkelaars (Neprom) vind dat het Rijk met spoed extra weilanden aanwijzen waar snel woningen gebouwd kunnen worden. De vereniging heeft de bestaande woningbouwplannen in het groen geïnventariseerd, maar vind die plannen ernstig tekort schieten. Er zouden 127.000 huizen gepland staan terwijl er 1 miljoen nodig zijn, zo meldt de Telegraaf.

Gedeputeerde Staten van Noord Holland willen mede daarom woningbouw in 'groene gebieden' makkelijker maken met een nieuwe omgevingsverordening die deze zomer in door Provinciale Staten behandeld moet worden. Daarin worden gebieden in Noord Holland verklaard tot ’Bijzonder Provinciaal Landschap’. "De nieuwe verordening maakt het mogelijk maximaal elf woningen te bouwen, zolang die aan de kern of aan een dorpslint worden gebouwd. De kwaliteiten van het bijzondere landschap mogen niet worden aangetast", zo is te lezen. Als er binnen de bebouwde kom nog inbrei-locaties zijn mag er echter niet gebouwd worden.

Als de verordening aangenomen wordt heeft dat ook gevolgen voor de groene gebieden in de regio groot Alkmaar. De nieuwe verordening zou ook moeten gelden voor de Schermer, Graft-De Rijp en delen van Bergen, dat al aangekondigd heeft fel tegen de plannen te zijn. Opvallend is ook dat, volgens het NHD, veel gemeenten de nieuwe regels geen verruiming maar een beperking vinden.

SFbBox by casino froutakia

Meer weten over adverteren op Alkmaar Centraal? Bel Opsteker Media 072 73 70 189 of mail ons: info@opstekermedia.nl