In gemeente Alkmaar gaat het Onderzoek Leefbaarheid en Veiligheid van start. Zo'n 6.000 inwoners krijgen de gelegenheid om aan te geven hoe zij de afgelopen twaalf maanden stonden tegenover zaken als criminaliteit, gevoel van onveiligheid, buurtproblemen en het optreden van de politie en gemeentelijke handhaving.

Burgemeester Bruinooge benadrukt het belang van het jaarlijkse onderzoek: "Veiligheid in Alkmaar maken we samen. Het is essentieel dat we weten of de inwoners zich veilig voelen in onze gemeente. Met de uitkomsten kunnen we ons beleid beter afstemmen op wensen en ervaringen. Alleen bij hoge deelname ontstaat een goed beeld van de veiligheidsbeleving in onze gemeente". Op wijkniveau worden speerpunten en acties geformuleerd ter verbetering van de veiligheid en veiligheidsbeleving.

Deelnemers krijgen per post een uitnodiging om de vragenlijst van I&O Research op papier of digitaal in te vullen. Wie in de toekomst mee wil doen kan zich aanmelden voor het Alkmaarpanel via alkmaar.nl.

De resultaten worden in het najaar van 2020 verwacht.

SFbBox by casino froutakia

Meer weten over adverteren op Alkmaar Centraal? Bel Opsteker Media 072 73 70 189 of mail ons: info@opstekermedia.nl