Alkmaar Centraal


OPA complimenteert de Alkmaarse ambities voor woningbouw maar maakt zich zorgen over het woningbouwbeleid van het college. Het college legt volgens de lokale partij zoveel extra regels op bij het bouwen van woningen dat ze én veel duurder worden voor toekomstige bewoners én voor de bouwers. Het is volgens OPA-raadslid Anjo van de Ven dan ook te verwachten dat ontwikkelaars de ‘stad van normen’ Alkmaar overslaan. De lokale partij wil dan ook minder regeltjes.

Beklag over de regels is te lezen in een brief van ondernemers in de bouw, verenigd in de 'Woningmakers', met als voorzitter de directeur van Woonwaard, gericht aan twee Alkmaarse wethouders. Van de Ven beweert ook dat de extra regels rond de woonnormen in strijd zijn met het coalitieprogramma, waarin een uitgebreide passage staat dat het college minder regels wil.

OPA is wél tevreden over de ambities van het college wat betreft de aantallen te bouwen woningen. Dat er (ruim) 30 procent bestemd is voor sociale woningbouw en de inzet er is om ook te bouwen voor het middensegment. Om dit te realiseren zal er echter wat moeten gebeuren aan de regeldruk. OPA vraagt het college dan ook om de woonnormen in te trekken.

SFbBox by casino froutakia

Meer weten over adverteren op Alkmaar Centraal? Bel Opsteker Media 072 73 70 189 of mail ons: info@opstekermedia.nl