Alkmaar Centraal


Lokale politieke partijen hebben een achterstand ten opzichte van landelijke partijen en dat uit zich in vier knelpunten: minder geld, minder kennis, minder aandacht en een achterblijvend aantal burgemeestersbenoemingen. Dat concludeert het Expertiseteam lokale politieke partijen op de website van  Binnenlands Bestuur. Een rondgang langs de fractievoorzitters van de Alkmaarse lokale partijen: Willem Peters van BAS, Victor Kloos van OPA, Arie Epskamp van SPA en Maya Bolte van Leefbaar Alkmaar.

Dat de lokalen minder geld krijgen is een feit, ze krijgen namelijk geen subsidie van een overkoepelende landelijke partij. Hoeveel geld de lokale afdelingen van landelijke partijen ontvangen hangt af van het aantal leden, maar de verhoudingen zijn hoe dan ook scheef. Peters: "Er moet een gelijk speelveld gecreëerd worden, wij moeten ook subsidie krijgen". Kloos en Epskamp: "Wij fractieleden krijgen een financiële bijdrage, daar storten we een groot deel van in de kas. Daar moeten onze partijen het mee doen". Bolte: "Wij hebben ook nog zo'n 60 leden en donateurs die dertig euro per jaar bijdragen".

Iedereen beaamt tevens dat lokale partijen landelijk weinig aandacht krijgen, ook niet in politiek Den Haag. Peters van BAS: "Het is onmogelijk om alle lokalen landelijk te verenigen". Landelijk en lokaal, een contradictio in terminis. "We hebben hier in Alkmaar wel eens overleg met de lokalen onder elkaar, maar niet structureel". Kloos van OPA en Bolte van LA: "Aandacht zat van de lokale media, en van de dertig procent kiezers die op ons stemmen". Epskamp van SPA: "Aandacht van Den Haag, daar heb ik geen behoefte aan".

Alleen Peters vindt dat de lokale partijen ook minder toegang hebben tot kennis: "Wij hebben geen regionale, provinciale of landelijke kennisbronnen". Epskamp: "De gemeente geeft elke partij een bedrag om uit te geven aan kennisverrijking. We hebben onze kandidaatsraadsleden wel eens een cursus discussietechnieken laten volgen bij een kennisinstituut". Kloos: "We hebben toegang tot internet, digitale media. Je hoeft niet super geleerd te zijn om raadslid te zijn". Bolte: "Onze mensen zijn al goed onderlegd als ze bij ons komen, zowel de kandidaatsraadsleden als de fractiemedewerkers. Zij hebben kennis van een scala aan onderwerpen. Bovendien verzorgen we trainingen en houden we een  gedetailleerd archief bij".

Er worden weinig burgemeesters benoemd met roots in een lokale partij. OPA en SPA zijn daarom voor een gekozen burgemeester. BAS wil ook meer vertegenwoordiging in de benoemingscommissies. Peters: "Met 30 procent van de kiezers die lokaal stemt mag er wel eens vaker een lokale burgemeester benoemd worden". Bolte vindt het logisch: "Landelijke partijen kunnen veel meer mensen leveren."

SFbBox by casino froutakia

Meer weten over adverteren op Alkmaar Centraal? Bel Opsteker Media 072 73 70 189 of mail ons: info@opstekermedia.nl