Alkmaar Centraal


Een van de kerntaken van de provincie is het toezicht houden op de uitvoering van wettelijke taken door gemeenten, waterschappen en van gemeenschappelijke regelingen. Gemeente Alkmaar scoorde vorig jaar net als in 2018 'adequaat' op informatiebeheer en 'redelijk adequaat' wat betreft de Huisvestingswet. Qua zakte de gemeente van adequaat naar redelijk, maar bij de financiële boekhouding was het resultaat juist omgekeerd.

De provincie beoordeelt gemeenten in vier categorieën. Informatiebeheer en de financiële huishouding spreken wel voor zich, de Huisvestingswet betreft uitbreiding van het woningaanbod en het omgevingsrecht draait om vergunningen, toezicht en handhaving. De beoordeling groen betekent adequaat ofwel voldoende, geel is redelijk adequaat oftewel voor verbetering vatbaar en rood staat voor onvoldoende.

Over Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier waren geen bijzonderheden te noemen. Noord-Holland kent vier gemeenten die op twee vlakken een onvoldoende scoorden en negen kregen één onvoldoende, waaronder Langedijk op omgevingsrecht. Heerhugowaard behaalde net als Alkmaar twee keer groen en twee keer geel.

SFbBox by casino froutakia

Meer weten over adverteren op Alkmaar Centraal? Bel Opsteker Media 072 73 70 189 of mail ons: info@opstekermedia.nl