Alkmaar Centraal


Wie de afgelopen weken over de Koelmalaan heeft gereden heeft waarschijnlijk ook even moeten wachten op de verkeerslichten die het verkeer regelen bij de werkzaamheden ter hoogte van de Camphuysenkade. Die werkzaamheden blijken een uitermate groen karakter te hebben. Er wordt namelijk gewerkt aan een 'faunatunnel'.

Er is er al een dergelijk 'natuurtunneltje' onder een fietspad bij de Melis Stokelaan. En bij de Pieter Langendijkstraat kunnen beestjes zoals muizen, kikkers en insecten gebruik maken van een speciale goot die onder de brug over de Molenwatering door loopt. De derde doorgang nadert inmiddels ook de voltooiing en maakt faunaverkeer mogelijk tussen het groen van de Jan Brugmankade en dat van de Camphuysenkade.

De verbindingsroutes zijn onderdeel van een 'natuurnetwerk' dat door de hele stad loopt. Het netwerk moet er voor zorgen dat dieren- en plantensoorten zich vrij door de stad kunnen verspreiden en niet vanwege onze infrastructuur opgesloten raken in één wijk of buurt. Fuiken gemaakt van ophogingen of hekken moeten er voor zorgen dat de routes ook daadwerkelijk gevonden worden.

SFbBox by casino froutakia

Meer weten over adverteren op Alkmaar Centraal? Bel Opsteker Media 072 73 70 189 of mail ons: info@opstekermedia.nl