Alkmaar Centraal


Minister Wiebes van Economische Zaken en Klimaat legt de protesten van de gemeente Bergen, Stichting Gasalarm2 en de Frits Zeilerstichting tegen drukverhoging in de ondergrondse gasopslag van TAQA naast zich neer. De minister wil definitief instemmen met de aanvraag, zo meldt de website van het ministerie.

Dit besluit zal het mogelijk maken dat TAQA 30% meer gas kan opslaan in het gasveld onder het dorp Bergen. De maximale gemiddelde druk in het Bergermeer gasreservoir gaat van 133 bar naar 150 bar.

Sinds 2014 wordt er gas opgeslagen in het Bergermeer gasveld. Dit reservoir bevindt zich op een diepte van ruim 2 kilometer onder de Bergermeerpolder, Bergen en Alkmaar. Het wordt vooral gebruikt voor de opslag van Russisch gas bestemd voor de Britse markt.

Het gemeentebestuur van Bergen heeft zorgen over de veiligheid door meer gasopslag. Ook wijst Bergen op de maatschappelijke onrust die drukverhoging veroorzaakt. Bovendien twijfelt het college over nut en noodzaak van meer gasopslag.

Sinds de opslag in gebruik is veert de bodem 0,8 cm op en neer. Dat wordt maximaal 1,5 centimeter. Volgens TAQA en het ministerie heeft de gevraagde drukverhoging geen invloed op het risico op bodemtrillingen. Een particuliere bezwaarmaker wijst er evenwel op dat zijn verzekeringsmaatschappij sinds 2015 het risico op aardbevingen en andere ondergrondse catastrofes in Bergen niet meer wil verzekeren.

"Veiligheid en zorg van en voor onze bewoners en ondernemers staat voor ons voorop. Wij zullen niet nalaten om daar ook vervolg aan te geven," aldus verantwoordelijk wethouder Klaas Valkering.

SFbBox by casino froutakia

Meer weten over adverteren op Alkmaar Centraal? Bel Opsteker Media 072 73 70 189 of mail ons: info@opstekermedia.nl