Alkmaar Centraal


Gemeente Alkmaar vindt het erg belangrijk dat de dienstverlening bij parkeren in de gemeente van goede kwaliteit is en heeft daarom het functioneren van ParkeerService, die uitvoering geeft aan het parkeerbeleid, geëvalueerd. Het college heeft daarop besloten het lidmaatschap op te beëindigen per 1 januari 2022. Gaat de gemeenteraad akkoord, wordt voor 31 december dit jaar een opvolger uitgekozen.

ParkeerService geeft in gemeente Alkmaar al enkel jaren vergunningen uit voor bewoners en bezoekers, beheert de parkeergarages en zorgt voor de controle op straat. Een onafhankelijk adviesbureau concludeerde dat wat ParkeerService doet, "niet helemaal past bij de wensen van de gemeente Alkmaar". Het college wil dan ook per 1 januari 2022 van partner wisselen, al krijgt ParkeerService nog wel de kans om voor de zomer met een plan te komen voor betere dienstverlening. Het bedrijf kampte met grote problemen bij de overstap naar de online service via Parkstart. Dit trof ook andere coöperatieleden Amersfoort en Alphen.

Het Alkmaarse college overlegt met de gemeenteraad, voordat het een definitief besluit neemt. Ook worden meegenomen een klanttevredenheidsonderzoek en een uitvoerig onderzoek naar andere opties voor het parkeerbeleid.

SFbBox by casino froutakia

Meer weten over adverteren op Alkmaar Centraal? Bel Opsteker Media 072 73 70 189 of mail ons: info@opstekermedia.nl