Alkmaar Centraal


De gemeenten Bergen, Uitgeest, Castricum en Heiloo krijgen vanuit de Rijksoverheid steeds meer opdrachten om klimaatverandering tegen te gaan. Voor een maximaal resultaat werken de vier gemeenten nu samen aan een zogenoemd 'Ambitiedocument Klimaat'. In het document staat een overzicht van alle opdrachten, én hoe de BUCH-gemeenten deze doelen uiteindelijk samen willen behalen.

Met het hergebruiken van materialen, het overstappen naar andere energiebronnen en het bestendigen van dorpen tegen de toenemende extreme droogte en regenbuien, trekken BUCH-gemeenten samen ten strijde tegen klimaatverandering.

Rob Opdam, wethouder gemeente Heiloo, tegen mediapartner NHNieuws: "Nederland staat de komende jaren voor de grote uitdaging om de bestaande energie- en warmtevoorzieningen te vervangen door duurzame alternatieven. Wij nemen als gemeente hierin onze verantwoordelijkheid en gaan, samen met de inwoners, onze ambitie om een van de duurzaamste gemeenten te zijn waarmaken".

Om een duurzame leefomgeving te creëren, worden de verschillende klimaatopdrachten en ambities verbonden in één programma, bestaande uit vijf onderwerpen: de energietransitie, duurzame mobiliteit, klimaatadaptatie, circulaire economie en duurzame bedrijfsvoering. Erik Bekkering, wethouder gemeente Bergen: "Duurzaamheid is van ons allemaal. Ik ben blij dat steeds meer mensen, bedrijven en overheden het als vanzelfsprekend ervaren".

De wethouder van Bergen wil dat iedereen er samen voor zorgt dat het kustdorp aantrekkelijk blijft. "Niet alleen om te wonen of te verblijven, maar vooral gericht op een gezonde toekomst voor deze en de volgende generaties".

De gemeenten beseffen dat de klimaatopdrachten veel impact zullen hebben op de leefomgeving. Alle vijf onderwerpen zullen daarom de komende jaren aan bod komen tijdens gesprekken met belanghebbenden, bedrijven, ondernemers en inwoners.

Falgun Binnendijk, wethouder gemeente Castricum: "Iedereen moet mee kunnen doen om op zijn of haar manier een bijdrage te leveren. Wij willen als gemeente zorgen voor een zo groot mogelijk draagvlak. Dat is nodig om samen op te kunnen trekken en in gezamenlijkheid onze doelen te behalen".

In het najaar komen de verschillende gemeenteraden afzonderlijk bijeen om het 'Ambitiedocument Klimaat' verder te bespreken en vorm te geven.

SFbBox by casino froutakia

Meer weten over adverteren op Alkmaar Centraal? Bel Opsteker Media 072 73 70 189 of mail ons: info@opstekermedia.nl