Alkmaar Centraal


Wethouder van Financiën Pieter Dijkman legt de gemeenteraad een 'Kaderbrief' voor om de raadsleden in te lichten over de belangrijkste ontwikkelingen waar het college van burgemeester en wethouders rekening mee houdt bij het opstellen van de begroting voor 2021. Dat is dit jaar de vervanger van de gebruikelijke Kadernota, die altijd in het voorjaar alvast de grote financiële lijnen schetst voor het volgende kalenderjaar. Door de coronacrisis is het geven van meer detail onmogelijk.

Belangrijkste opmerking van Dijkman: "Het heeft er alle schijn van dat wij een periode van bezuinigingen tegemoet gaan. Dit betekent dat wij niet aan alle noden tegemoet gaan komen en wellicht ook niet alle beleidsambities kunnen realiseren."

De wethouder noemt als belangrijkste te verwachten impact van de coronacrisis een zware economische recessie. Dijkman: "Wij zien nu al dat bedrijven,  instellingen en inwoners in de stad en op het platteland het soms moeilijk hebben. De verwachting is dat als de steunmaatregelen van de overheid dit najaar aflopen, veel meer Alkmaarders in de problemen komen."

Het zwartste scenario is dat de coronacrisis volgend jaar nog steeds voortduurt. "Maar hopelijk zijn we dan toegekomen aan het tijdperk na corona. De impact zal aanzienlijk zijn; een economie met een veelal beschadigd  bedrijfsleven, het toerisme dat weer moet worden opgebouwd, recreatie, horeca, evenementen, marketing etcetera."

Dijkman geeft aan dat de gemeente Alkmaar niet alle problemen kan oplossen. "Wij hebben ervoor gekozen dit jaar eenmalig 10 miljoen euro ter beschikking te stellen van inwoners en bedrijven in nood. Ook hebben wij besloten tot een stimuleringsfonds voor de lokale economie van 1,5 miljoen euro. Hiermee komen wij ook meteen bij de grens van wat wij als gemeente nog kunnen."

De verwachting is echter dat extra uitgaven nodig zullen blijken: het aantal uitkeringsgerechtigden en het aantal mensen dat gebruik maakt van voorzieningen voor minima, bijzondere bijstand en de dienstverlening schuldhulpverlening zullen toenemen. "Hoeveel het rijk daaraan bijdraagt via de Bundeling Uitkeringen Inkomensvoorzieningen Gemeenten (BUIG) moeten we maar afwachten."

Naast de extra uitgaven gaat de gemeente een vermindering van inkomsten tegemoet. "Voor de huurders van panden in gemeentelijk eigendom die door de huidige coronacrisis in de problemen komen, zijn maatregelen getroffen, waardoor geen of minder huur binnenkomt. Dit geldt voor huurders van cultuur-, welzijns- en sportinstellingen."

Door de te verwachten terugloop aan toeristen bestaat verder het risico dat het aantal parkerende bezoekers in de binnenstad in 2021 tussen 10 en 20 procent lager zal zijn. Een eerste inschatting betreft een risico van gederfde parkeerinkomsten van zo'n half miljoen euro. Bovendien zal de toeristenbelasting dalen met misschien wel 70 procent.

De wethouder van Financiën roept de gemeenteraad op om – nog meer dan gebruikelijk – burgemeester en wethouders te helpen om de belangrijkste prioriteiten te benoemen voor de begroting van 2021.

SFbBox by casino froutakia

Meer weten over adverteren op Alkmaar Centraal? Bel Opsteker Media 072 73 70 189 of mail ons: info@opstekermedia.nl