Alkmaar Centraal


Energieregio Alkmaar heeft het concept Regionale Energie Strategie (RES) gepubliceerd met daarbij een kaart waar mogelijk windturbines of zonnepanelen kunnen staan ingetekend. Op de kaart staan ook reeds bestaande windturbines. Alle investeringen zouden de energieopbrengst uit wind en zon van 103 GWh moeten verhogen naar 419 GWh.

Aan de noordzijde van gemeenten Heerhugowaard, Langedijk en Bergen staan diverse gebieden met groen gemarkeerd voor mogelijke plaatsing van windturbines én zonnepanelen, alsmede op plekken rond Uitgeest. Gebieden voor zonnepanelen staan vooral aangegeven langs provinciale wegen, de snelweg A9 en het spoor. Windturbines zijn beoogd bij Hargen langs de kust, langs het Noordhollandsch Kanaal tussen de Boekelermeer en Akersloot en ten noorden van het Geestmerambacht.

Daarnaast wordt gedacht aan het plaatsen van velden of veldjes van zonnepanelen op grote daken, op geluidswanden langs N-wegen en boven parkeerterreinen, met name in de stad Alkmaar. Bonus van panelen boven parkeerterreinen: auto's staan in de schaduw.

Het concept RES is opgesteld na bijeenkomsten met inwoners, ondernemers, energiecoöperaties, natuurorganisaties en andere betrokkenen. Ook de betrokken bestuurders van de gemeenten, de provincie en het waterschap hebben aangegeven wat hun voorkeuren zijn. In een video op energieregionhn.nl/deelregio-alkmaar wordt uitleg gegeven over de kaart. Hier is ook het concept-RES te vinden en de kaart zelf, inclusief toelichting.

Tot en met september kunnen de deelnemers aan de bijeenkomsten en de gemeenteraden, Provinciale Staten en het algemeen bestuur van het waterschap reageren op de concept-RES. Vanaf oktober wordt met alle betrokkenen spijkers met koppen geslagen. Dit is het begin van een langjarig proces, met updates om de twee jaar.

SFbBox by casino froutakia

Meer weten over adverteren op Alkmaar Centraal? Bel Opsteker Media 072 73 70 189 of mail ons: info@opstekermedia.nl