Alkmaar Centraal


Het Murmellius Gymnasium in Alkmaar zit weer op het juiste spoor. Vorig jaar rond deze tijd kreeg de school nog een onvoldoende van de Inspectie van het Onderwijs. Deze oordeelde dat de kwaliteit en afstemming van lessen ondermaats waren en leerlingen te weinig werden uitgedaagd. Ook werd het overbrengen van kennis, vaardigheden en activeren van leerlingen als onvoldoende bestempeld. Inmiddels scoort de school weer een voldoende.

Rector Wim van Boxtel: "Van die onvoldoende vorig jaar zijn we wel geschrokken. We hebben 60 leerkrachten met de juiste papieren en uitmuntende vakkennis. Maar dat is niet genoeg. We hebben de koppen bij elkaar gestoken en heel hard gewerkt om zo snel mogelijk weer in het reine te komen. Daartoe hebben we een schoolplan gemaakt waarbij we vooral hebben ingezet op de uitdaging en activering van leerlingen. Daarbij hebben we ook ouders en leerlingen zelf betrokken."

Van Boxtel vervolgt: "Alles valt of staat met wat de leraren voor de klas doen. Ik geef zelf Duits in de tweede jaargang. Als ik de hele les een verhaal sta te vertellen over Duitse dichters is het niet raar dat de leerlingen onderuit gaan zakken. We hebben 800 begaafde leerlingen, die uitgedaagd moeten worden. Bovendien zijn het pubers, een mooi meisje naast je is interessanter dan de leraar. Ook is het belangrijk hoe je een les afsluit. Door de juiste vragen te stellen weet je of de lesstof overgekomen is."

Van Boxtel  is blij dat het Murmellius al binnen zo korte tijd de boel weer op orde heeft. "En nu doorpakken. Als je kijkt naar het arsenaal aan uitmuntende  en enthousiaste leerkrachten die hun klassen weer goed  weten te motiveren, en de manier waarop zij inspelen op de intelligentie van onze leerlingen, behoren wij tot de beste scholen van Nederland. We kunnen en mogen geen genoegen nemen met de middelmaat."

SFbBox by casino froutakia

Meer weten over adverteren op Alkmaar Centraal? Bel Opsteker Media 072 73 70 189 of mail ons: info@opstekermedia.nl