Alkmaar Centraal


Sinds 15 april geldt voor een groot deel van Overstad de ‘Wet voorkeursrecht gemeenten (Wvg)’. De wet verplicht eigenaren, als zij grond in het gebied willen verkopen, deze eerst aan de gemeente aan te bieden. Op die manier krijgt de gemeente meer controle op de ontwikkeling van Overstad. De wet is drie maanden geldig en loopt daardoor op 15 juli af. De gemeenteraad bespreekt echter op 25 juni of de termijn verlengd wordt met drie jaar.

Voor Overstad is een 'Koers 2020' opgesteld waarin alle kosten en baten tegen elkaar worden afgewogen. Het is de ambitie om Overstad te ontwikkelen tot een hoogstedelijk gebied met een grote mix van functies, zoals dat al in gang is gezet in de deelgebieden Ringerskwartier en Dockside. In Overstad is in de toekomst ruimte voor 2.500 woningen en 240.000 m2 werken, detailhandel, ontspanning en sociaal-maatschappelijke voorzieningen. Ook parkeren staat op de agenda, zowel in de openbare ruimte als in de geplande collectieve garage.

De gemeente heeft een 'spoorboekje' samengesteld van bouw- en opleverdata. Gedurende 2021 moet de eerste fase gebouwd worden, achter Podium Victorie. In het voorjaar van 2022 wordt gestart met de bouw van het Ringerskwartier en kunnen de in de Ringersfabriek geplande appartementen  klaar zijn. Eind van dat jaar kunnen de eerste bewoners Dockside betreden.

SFbBox by casino froutakia

Meer weten over adverteren op Alkmaar Centraal? Bel Opsteker Media 072 73 70 189 of mail ons: info@opstekermedia.nl