Alkmaar Centraal


In navolging van de gemeente Tilburg, die in mei een Week tegen de Mensenhandel organiseerde, willen de Alkmaarse ChristenUnie, Partij voor de Dieren en GroenLinks dat het college in 2021 ook zo'n week organiseert. In een motie wijzen ze erop dat er in 2018 totaal 668 slachtoffers van mensenhandel in beeld waren bij het landelijk meldpunt, terwijl er naar schatting tussen de 5.000 en 7.500 slachtoffers per jaar zijn in Nederland. Een meerderheid van de Alkmaarse raad stemde voor de motie.

De partijen noemen mensenhandel een aantasting van de waardigheid en integriteit van de mens en een inbreuk op de persoonlijke vrijheid.  Kitty van Dam, Partij voor de Dieren: "Het college doet al dingen, voert al gesprekken met diverse instellingen, maar het mag allemaal nog wel wat versneld worden. Wat er nu gebeurt is zeker nog niet genoeg, er moet eerst bewustwording komen dat mensenhandel bestaat. Bewustwording is het begin van verandering. We nodigen juist het college uit om de Week tegen de Mensenhandel in Alkmaar te organiseren omdat zij over de nodige kanalen beschikt."

De partijen wijzen erop dat het Aanjaagteam Bescherming Arbeidsmigranten, onder leiding van Emile Roemer, recent zijn eerste aanbevelingen aan het kabinet heeft aangeboden en daarin constateert dat arbeidsmigranten werken onder slechte omstandigheden, met teveel in een busje zitten,
en met teveel in een woning verblijven. Van Dam: "Deze arbeiders uit de Oostbloklanden, die bijvoorbeeld in de vleesindustrie werken, zijn hier misschien wel vrijwillig gekomen, maar hoe ze behandeld worden lijkt op moderne slavernij."

Mensenhandel is wellicht ook een lokaal probleem. Van Dam: "Bij ons in Alkmaar kan ook best mensenhandel voorkomen. Sekswerk is een bedrijfstak waarbij het zeker niet uitgesloten is. Al weet ik niet of dat op de Achterdam ook zo is. Het is in ieder geval goed dat burgemeester Bruinooge in gesprek is met de kamerverhuurders". Ronald van Veen, fractievoorzitter ChristenUnie: "We kunnen onze ogen niet sluiten. Ik kan niet uitsluiten dat het niet gebeurt."

Van Veen onderscheidt naast de misstanden bij migrantenarbeiders en sekswerkers een derde categorie: gedwongen criminaliteit of uitbuiting. "Je moet dan denken aan een groep jongeren die één jongere dwingt tot winkeldiefstal of een inbraak. Soms wordt iemand gedwongen een lening af te sluiten, waarna het geld ingepikt wordt. Het slachtoffer zit dan met de schuld. Daarom is het belangrijk dat we ook in contact blijven met jongerenwerk en scholen, zodat deze misstanden herkend en erkend worden."

Gemeente Alkmaar moet vanaf 2022 beleid hebben voor aanpak van mensenhandel en passende regionale ondersteuning en nazorg bieden.

SFbBox by casino froutakia

Meer weten over adverteren op Alkmaar Centraal? Bel Opsteker Media 072 73 70 189 of mail ons: info@opstekermedia.nl