Alkmaar Centraal


Provincies hebben in 2019 ruim 25 miljoen aan tegemoetkomingen in faunaschade uitgekeerd. Dat is ruim 2,5 miljoen meer dan het jaar ervoor. Ruim 80 procent gaat op aan vraatschade door ganzen en Noord-Holland is bij deze dieren - op Friesland na - met afstand de populairste provincie. Toch gaat deze flink bezuinigen op compensatie. Dat zorgde voor veel ophef in de agrarische sector en de regionale politiek.

De grauwe gans is met stip de grootste schadeveroorzaker van alle wilde dieren (48%), gevolgd door de brandgans (25%), kolgans (12%) en rotgans (6%). En ze zijn gek op Noord-Holland met alle wateren, grasweiden en andere smakelijke gewassen. Van alle uitkeringen voor wilde dieren-schade gaat 89% naar vraatschade aan gras.

De hoogte van de schade en de tegemoetkoming verschillen per jaar door met name de variërende ganzenpopulatie, de lengte van hun verblijf en de marktwaarde van de (verloren) gewassen. De afgelopen vijf jaar is die, pieken per soort daar gelaten, gestaag gestegen.

Maar nu is dus van tevoren al duidelijk dat er in 2021 minder uitgekeerd wordt dan dit jaar: niet 95 maar 80 procent van het inkomstenverlies. Kool- en ijsbergsla-teler Niels Zuurbier uit Heerhugowaard liet vorige week weten boos te zijn. "Ik moet 20.000 euro inleveren". De regionale fracties van VVD en CDA sprongen in de bres voor gedupeerde agrariërs.

De provincie stelde dat het bespaarde geld ingezet kan worden beheer van de ganzenpopulaties, in de hoop dat dit over het geheel kostenbesparend is. BIJ12 heeft preventiekits opgesteld met mogelijke preventieve maatregelen per diersoort. Waards VVD-fractieleider Falco Hoekstra: "Er zijn meer dan 8 miljoen ganzen in Noord-Holland. Dat is geen normale populatie. De boeren zetten zich al maximaal in om schade te voorkomen, zij kunnen niet nog meer doen."

Het is afwachten hoe de provincie op het politieke protest zal reageren.

SFbBox by casino froutakia

Meer weten over adverteren op Alkmaar Centraal? Bel Opsteker Media 072 73 70 189 of mail ons: info@opstekermedia.nl