Gemeente Alkmaar stelt een Stimuleringsfonds van 1,5 miljoen euro beschikbaar om, wanneer de coronabeperkingen verminderen, de economie een extra impuls te geven. Doel is om initiatieven op het gebied van ondernemen, cultuur en sport te ondersteunen. Het Stimuleringsfonds maakt deel uit van het pakket aan coronamaatregelen van de gemeente.

Bij de maatregelen tegen covid-19 lag de nadruk telkens op noodhulp. Bij het Stimuleringsfonds ligt de focus juist op de toekomst. Hierbij zet de gemeente nadrukkelijk in op activeren en ondersteunen van economisch-maatschappelijke initiatieven.

Het college van B&W heeft een beoordelingscommissie ingesteld die toetst of initiatieven in aanmerking kunnen komen voor een financiële bijdrage vanuit het fonds. De commissie weerspiegelt de betrokken sectoren in de Alkmaarse samenleving: bedrijven, horeca, winkels, cultuur en sport. Zo zijn de Rabobank, Alkmaar Marketing, Ondernemend Alkmaar, Alkmaars Bolwerk, Taskforce Horeca en Racktime vertegenwoordigd, en ook Het Nieuwe Warenhuis, Alkmaar Sport, en het Stedelijk Museum.

Farzad Ghaus, onafhankelijk voorzitter: "Als beoordelingscommissie is onze taak tweeledig: ten eerste beoordelen we of de initiatieven en aanvragen voldoen aan de doelstellingen van het Stimuleringsfonds. Ten tweede dagen we de initiatiefnemers uit en waar nodig helpen we hen om tot verbindende initiatieven te komen. Bijvoorbeeld tussen detailhandel en sport & gezondheid, tussen horeca en cultuur maar ook tussen bedrijven en onderwijs, tussen jong en oud".

SFbBox by casino froutakia

Meer weten over adverteren op Alkmaar Centraal? Bel Opsteker Media 072 73 70 189 of mail ons: info@opstekermedia.nl