Wie krijgt gelijk in de Tozo-zaak? Is dat de gemeente Alkmaar of zijn het toch de raamprostituees van de Achterdam? Nadat achttien Alkmaarse sekswerkers geen corona-bijstand ontvingen, diende advocaat Bouwman bezwaar in bij de gemeente. Via een verzoekschrift vroeg hij om een voorlopige voorziening bij de rechter. Dinsdagmorgen werd duidelijk dat de gemeente waarschijnlijk twee van de drie gronden in haar onderbouwing van de afwijzing laat vallen. "Er zit muziek in de zaak", zegt Bouwman tegen mediapartner NH Nieuws.

Dat de identiteit van de vrouwen niet kon worden vastgesteld is niet waar, stelt inmiddels ook de gemeente Alkmaar. De grond in haar onderbouwing dat de vrouwen tijdens de Tozo-aanvraag in Nederland moesten verblijven, laat de gemeente vermoedelijk ook vallen, "maar wordt nog verder onderzocht", aldus de advocaat.

De goede naam van boekhouder Richard Steunebrink kan alvast in ere worden hersteld. Van fraude is volgens de gemeente Alkmaar inderdaad geen sprake, en ook over zijn eerder vermeende "merkwaardige en dubieuze rol" bleef het verder stil.

Nu deze twee gronden komen te vervallen, rest enkel de vraag: hebben deze vrouwen hun recht op steun verspeeld door langer dan 28 dagen in het buitenland te verblijven? Advocaat Bouwman stelt van niet en verwijst in zijn reactie naar artikel 16 van de Participatiewet: "Aan een persoon die geen recht op bijstand heeft, kan het college, gelet op alle omstandigheden, in afwijking van deze paragraaf, bijstand verlenen indien zeer dringende redenen daartoe noodzaken."

"Wat vaststaat is dat deze groep zzp'ers het hardst wordt geraakt tijdens de coronacrisis. Deze vrouwen mochten niet werken en verkeren daardoor in financiële nood". Bouwman stelt dat het geven van bijstand aan deze groep ondernemers noodzakelijk is, gezien de omstandigheden en consequenties van de coronacrisis. "De gemeente gaat aan de kern van de Tozo voorbij, namelijk: het ondersteunen van ondernemers die onder het bestaansminimum dreigen te geraken."

De Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandig Ondernemers is een van de maatregelen van het kabinet om ondernemers te ondersteunen tijdens de coronacrisis. Een aantal Tozo-aanvragen van deze vrouwen werd wél goedgekeurd, maar later toch afgewezen. Deze eerder ontvangen bedragen dienen de sekswerkers nu terug te betalen. Ook tegen deze terugvorderingen gaat advocaat Bouwman op een later moment nog in bezwaar. De rechter doet binnen twee weken uitspraak op de vordering om een voorlopige voorziening.

Zlatina, die al twaalf jaar in het Alkmaarse prostitutiestraatje werkt, maakt zoals ze eerder al aankondigde overuren om haar huurachterstand te betalen. Ondanks het overwegend positieve nieuws wil ze niet te vroeg juichen en kijkt de zaak nog even verder aan. "Ik ben in ieder geval blij dat ze de straat weer geopend hebben en dat we weer mogen werken. Natuurlijk hoop ik dat we ons geld nog krijgen. Ik heb het hard nodig".

Burgemeester van Alkmaar Piet Bruinooge verklaarde eerder aan NH Nieuws dat er "in deze tak van sport" niet extra is gecontroleerd. "Ik ben gezegend met veel medewerkers die voor mij mogen werken. Er wordt gewoon gewerkt volgens de afspraken die er zijn, en als blijkt dat dat wel of niet goed is, dan zullen wij daar op moeten acteren."

SFbBox by casino froutakia

Meer weten over adverteren op Alkmaar Centraal? Bel Opsteker Media 072 73 70 189 of mail ons: info@opstekermedia.nl