Het college van de gemeente Alkmaar heeft een aanvraag gedaan bij het Rijk voor een bijdrage van zes miljoen euro uit de regeling Woningbouwimpuls. Dat is een regeling van het ministerie van Binnenlandse Zaken, dat één miljard euro beschikbaar heeft gesteld om de woningbouw in Nederland vlot te trekken. Alkmaar wil het geld inzetten om op Overstad de bouw van ruim 1.000 woningen te realiseren. In het najaar wordt bekend of de aanvraag wordt toegekend door het ministerie.

Voor de woningen in Overstad bestaan al concrete plannen en afspraken. Totaal 61 procent van deze nieuwbouwwoningen bestaat uit woningen in het betaalbare segment, waar een groot tekort aan is. De gemeente Alkmaar wil voor bijna 13,5 miljoen euro investeren en draagt daar zelf bijna 7,5 miljoen euro aan bij.

De gewenste bijdrage uit de regeling Woningbouwimpuls moet worden ingezet voor toekomstige investeringen die noodzakelijk zijn voor de woningbouw in het gebied. Zoals het realiseren van een groenere omgeving, het faciliteren van de bouw van zo'n 350 woningen op eigen (gemeentelijk) terrein en het bevorderen van wandel- en fietsroutes door onder andere de bouw van twee verkeersbruggen.

Volgens wethouder Paul Verbruggen biedt de Woningbouwimpuls een uitgelezen kans de Alkmaarse woningbouw te versnellen. Een bijdrage van het Rijk is volgens hem onmisbaar om de hoge kosten van de binnenstedelijke transformatie te kunnen betalen. "Alleen dan kunnen ook meer betaalbare woningen worden gerealiseerd en een goede leefomgeving worden gecreëerd. Prioriteit ligt daarbij in het versterken van de openbare ruimte die wandelen en fietsen stimuleert, zodat een duurzaam, toekomstbestendig gebied ontstaat."

Met de aanvraag zegt de gemeente toe de plannen verder uit te werken en deze binnen tien jaar te realiseren. De bruggen kunnen niet volledig toegerekend worden aan deze aanvraag, daarom hoopt de gemeente op "medefinanciering van particuliere ontwikkelaars, aanvullende subsidies van andere overheden of een opname in de meerjarenbegroting." (foto: Delva Nanopixel)

SFbBox by casino froutakia

Meer weten over adverteren op Alkmaar Centraal? Bel Opsteker Media 072 73 70 189 of mail ons: info@opstekermedia.nl