Het college van de gemeente Alkmaar heeft een aanvraag gedaan bij het Rijk voor een bijdrage van 6 miljoen euro uit de regeling Woningbouwimpuls. Het ministerie van Binnenlandse Zaken stelt één miljard euro beschikbaar om de woningbouw in Nederland vlot te trekken. Alkmaar wil het geld inzetten voor Overstad om de bouw van ruim 1.000 woningen mogelijk te maken. Een van de prioriteiten daarbij ligt in de realisatie van wandel- en fietsbruggen tussen Overstad, de oude binnenstad en de rest van de omgeving.

Ondanks dat de beoogde verbindingen al op 7 juli 2019 door de gemeenteraad in het ontwikkelbeeld Overstad zijn vastgesteld, zijn de exacte locaties van deze wandel- en fietsbruggen en de uitvoering ervan nog niet bekend. De enige locatie die al wel bekend is, is over de Hoornsevaart, van de Kwakelkade richting de Frieseweg, ter hoogte van de Zeswielenstraat. Dat is vlakbij molen Het Roode Hert. Ook deze verbinding is al eerder door de raad vastgesteld, in het omgevingsbeeld voor de Kanaalzone.

Het verdere onderzoek naar de fietsroutes en bruggen rond Overstad richt zich op directheid, comfort, veiligheid en (technische) inpassing en op de financiële haalbaarheid. Met betrekking tot dit laatste aspect hoopt het college op een toekenning van een bijdrage vanuit de Regeling Woningbouwimpuls. In het najaar wordt bekend of de aanvraag toegekend wordt door het ministerie.

SFbBox by casino froutakia

Meer weten over adverteren op Alkmaar Centraal? Bel Opsteker Media 072 73 70 189 of mail ons: info@opstekermedia.nl