Op 7 december 2018 heeft het college van Alkmaar besloten om vergunningparkeren definitief niet in te voeren in de straten Bannewaard, Bregwaard en Broekerwaard. Vooral in de Bannewaard worden de parkeervakken massaal bezet gehouden door 'parkeertoeristen'. Tegen het besluit is dan ook bezwaar gemaakt. De rechter deed afgelopen week uitspraak en stelde de gemeente in het gelijk.

Aan het besluit het vergunningparkeren niet in te voeren gingen diverse  enquêtes vooraf, waarin bewoners anoniem naar hun mening werd gevraagd. Blijkens een in februari 2018 door bewoners van de Bannewaard zelf gehouden enquête was 92 procent voorstander van vergunningparkeren. In november 2018 is namens de gemeente een enquête gehouden door onderzoeksbureau BMC over de definitieve invoering van het parkeerbeleid, waarbij slechts 57 procent voorstander van vergunningparkeren was.

Omdat de gemeente een percentage van 60 procent aanhoudt voor goedkeuring, werd besloten dat er in de straten Bannewaard, Bregwaard en Broekerwaard niet per vergunning geparkeerd zou gaan worden. De bezwaarmaker had meerdere aanmerkingen. Zo zou dat percentage niet op regelgeving gebaseerd zijn en had de gemeente de eigen enquête van de bewoners van de Bannewaard moeten laten meetellen.

Van de rechter mag de gemeente echter een percentage van 60 hanteren als dat gebaseerd is op een vaste gedragslijn, waarbij hij verwijst naar jurisprudentie. Wat betreft de eigen enquête van de bewoners; de rechter liet zich leiden door het onafhankelijke onderzoek onder bewoners aan alle drie de straten.

Alleen voor de Bannewaard vergunningparkeren invoeren vond de rechter geen goede optie. Dan zou de parkeerdrukte zich verplaatsen naar de andere twee B-straten. Bovendien kan een onoverzichtelijke situatie ontstaan die lastig te handhaven is.

SFbBox by casino froutakia

Meer weten over adverteren op Alkmaar Centraal? Bel Opsteker Media 072 73 70 189 of mail ons: info@opstekermedia.nl