00:00
55
00:00


TAQA, de eigenaar van de gasopslag in de Bergermeer, verwacht deze week de vergunningen te krijgen om de druk te verhogen in het Bergermeer gasreservoir van 133 bar naar 150 bar. Een woordvoerder van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat bevestigt dat de besluiten "op zeer korte termijn" in de Staatscourant worden gepubliceerd. De gemeente Bergen vindt het besluit "ongewenst, ondoordacht en onverstandig".

In mei berichtte Duinstreek Centraal al dat minister Wiebes van Economische Zaken en Klimaat de protesten van de gemeente Bergen, Stichting Gasalarm2 en de Frits Zeilerstichting tegen drukverhoging in de ondergrondse gasopslag van TAQA naast zich neerlegde. TAQA kan met de vergunning voortaan 30% meer gas opslaan in het gasveld onder het dorp Bergen. Dat gaat om maximaal 1,2 miljard m3 aardgas.

Sinds 2014 wordt er gas opgeslagen in het Bergermeer gasveld. Dit reservoir bevindt zich op een diepte van ruim 2 kilometer onder de Bergermeerpolder, Bergen en Alkmaar. Het wordt vooral gebruikt voor de opslag van Europees aardgas, voornamelijk bestemd voor industrie en elektriciteitscentrales.

Het gemeentebestuur van Bergen heeft zorgen over de veiligheid door meer gasopslag. Ook wees Bergen het ministerie op de maatschappelijke onrust die drukverhoging veroorzaakt. Bovendien twijfelt het college over nut en noodzaak van meer gasopslag. Nu de vergunning wordt verleend, zal de gemeente Bergen een gang naar de rechter niet schuwen, aldus wethouder Klaas Valkering.

Aanvankelijk vond de gemeente een bondgenoot in Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier. In een advies uit september 2019 maakte de waterbeheerder zich nog grote zorgen over de risico's van aardbevingen voor de historische windmolens boven de ondergrondse gasopslag. Nu de minister ondanks de geuite zorgen van gemeente Bergen, hoogheemraadschap en actiegroepen de drukverhoging wil toestaan, laat het hoogheemraadschap het erbij zitten: "We hebben terugkoppeling gehad. Voor ons is het daarmee klaar." Volgens woordvoerder Cortel zijn de zorgen van het hoogheemraadschap geuit "om het maar vastgelegd te hebben".

Ook Stichting Gasalarm 2 stapt nu niet naar de rechter. "De afgelopen vijf jaar is het goed gegaan", aldus Wouter Hubers van Gasalarm, "in die zin is dat geruststellend. Maar dat wil niet zeggen dat dat altijd zo blijft." Hij pleit voor meer en betere meetpunten om in de toekomst de effecten van de drukverhoging scherp in de gaten te houden.

SFbBox by casino froutakia

Meer weten over adverteren op Alkmaar Centraal? Bel Opsteker Media 072 73 70 189 of mail ons: info@opstekermedia.nl